Wiadomości z Mikołowa

Bitwa o Kamionkę. Zdecydowany sprzeciw mieszkańców wobec planu zagospodarowania dzielnicy

 • Dodano: 2019-07-26 14:15, aktualizacja: 2019-07-26 20:11

Dziesiątki mieszkańców Kamionki wzięły wczoraj udział w debacie publicznej w sprawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Padło wiele ostrych słów, mieszkańcy domagają się rezygnacji z pomysłu budowy drogi przez środek dzielnicy.

Na wstępie spotkania burmistrz Mikołowa, Stanisław Piechula zaznaczył, że zebranie jest dyskusją nad pierwszą propozycją zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, żadne kroki prawne nie zostały wdrożone, a dziś obowiązuje PZP dla dzielnicy Kamionka pochodzący z 2004 roku. Zaproponowany przez UM Mikołów plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Kamionka jest dostępny do wglądu w UM Mikołów do 26 lipca, a także w Internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi w sprawie MPZP dla Kamionki do 8 sierpnia

Mikołowianie, którzy nie zgadzają się z pomysłami miejskich urzędników na zagospodarowanie dzielnicy mają możliwość złożenia na piśmie uwag do projektu burmistrzowi Mikołowa. Dokument z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy trzeba złożyć w UM do 8 sierpnia włącznie. Część mieszkańców zdążyła już przekazać swoje spostrzeżenia, zarówno w zakresie elementów wspólnych dla całej dzielnicy, jak i własnych działek, takich wniosków jest kilkadziesiąt. 

Dowiedzieliśmy się również, że planiści wzięli już pod uwagę dotychczas wpływające do urzędu uwagi mieszkańców i po 10 sierpnia (kiedy do UM spłyną terminowo ważne wnioski mieszkańców) dojdzie do ponownego wyłożenia MPZP dla dzielnicy w Urzędzie Miasta, a elektroniczna kopia trafi do Biuletynu Informacji Publicznej. Ma również dojść do ponownych konsultacji publicznych za około pół roku. Następnie sprawą zajmie się Rada Miasta i właściwe komisje miejskie, które otrzymają odrzucone przez burmistrza uwagi do PZP. Wtedy radni podejmą decyzję, czy plan jest możliwy do przyjęcia, czy musi zostać przeformułowany. Po podjęciu uchwały trafia ona do wojewody. 

Burmistrz: to tylko plan, nie mamy pieniędzy na budowę drogi na Wzgórzu Kamionka

Burmistrz tłumaczył zebranym, że sporna kwestia nowych dróg, wprowadzonych do planu zagospodarowania nie wiąże się z wdrożeniem inwestycji w perspektywie najbliższych lat.

Chcemy jedynie uzyskać to, by podobna droga mogła w Mikołowie powstać. Powiem szczerze, że budowa takiej drogi wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi i dziś rozmawiamy w zasadzie tylko o tym, by przyszłe pokolenia miały teren zarezerwowany pod tę drogę, bo my w obecnej chwili nie jesteśmy w stanie jej w całości wybudować. Na dzisiejszym spotkaniu nie mówimy o budowie dróg, tylko o terenach zarezerwowanych pod drogi – deklarował burmistrz Piechula.

Rada Dzielnicy Kamionka niemal w całości odrzuciła nowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Podczas debaty głos zabrał m.in. Andrzej Kamiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka, który przypomniał o ubiegłotygodniowym zebraniu Rady, podjęciu konkretnych założeń wobec planu zagospodarowania – szczególnie spornego projektowanego odcinka drogi przez Wzgórze Kamionka – i podkreślił, że Rada wraz z mieszkańcami zasięgnęła opinii specjalistów.

Dzielnica nie powinna być miejscem dla dróg przelotowych (aplauz publiczności – przyp. red.), powinna być miejscem odpoczynku, skoro człowiek przebywa w domu średnio 10-11 godzin w ciągu dnia. Dla nas nie ma znaczenia, czy teraz wjeżdżamy do/wyjeżdżamy z dzielnicy 5 minut dłużej, liczy się to w jakich warunkach żyjemy – mówił w trakcie spotkania.

Rada Dzielnicy negatywnie zaopiniowała większość założeń nowego MPZP w sprawie drogowych połączeń komunikacyjnych, m.in. wytyczenie drogi 2KDZ przez część Wzgórza Kamionka (gdyż dzieli dzielnicę na cztery części, nie daje możliwości wyprowadzenia ruchu z dzielnicy i wprowadza do niej ruch tranzytowy), stwierdzając, że można ją przeformułować na drogę KDD i KDL (drogę dojazdową lub lokalną) na przebiegu od ul. Podleskiej do wysokości drogi 32KDD.

Droga 2KDZ zaburza układ funkcjonalny i społeczny tej części Kamionki, jednocześnie będzie zagrażać bezpieczeństwu komunikacji dzieci i rodziców do i z przedszkola czy szkoły (obecnie 500 dzieci). Należy zachować połączenie ul. Czereśniowej z Baziową po śladzie terenów należących do gminy w klasie drogi KDD. 
Zaproponowany w projekcie MPZP układ komunikacyjny będzie wiązał się z wysokimi nakładami finansowymi, liczonymi w dziesiątkach milionów złotych, a przyjęcie zaproponowanych przez Radę Dzielnicy uwag do planu znacząco ograniczy koszty budowy planowanego układu drogowego. Niższe wydatki na ten cel umożliwią zrównoważony rozwój dzielnicy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z zasadami projektowania ziemi mieszkaniowej dostęp do wnętrza dzielnicy oraz terenów rekreacyjnych powinien być ograniczony dla mieszkańców, pod usługi i dla osób odwiedzających. Projektowany układ dróg spowoduje wzrost zagrożenia dla ruchu pieszych, który powinien dominować. Zwiększone natężenie ruchu prowadzi do większego hałasu, zanieczyszczeń powodowanych nadmierną emisją spalin, co wpłynie niekorzystnie na środowisko i zdrowie mieszkańców. Propozycje w MPZP zmienią diametralnie na niekorzyść dzielnicę i warunki życia jej mieszkańców, a także stoją w sprzeczności z potrzebami społeczności lokalnej oraz naruszają jej interes prawny – komentowała Dorota Pytel, przewodnicząca Rady Dzielnicy. 

Wojciech Klasa: obecny układ dróg na Kamionce jest kompletnie niefunkcjonalny

W spotkaniu wzięli udział również miejscy planiści, na czele z Wojciechem Klasą, Głównym Specjalistą ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki UM Mikołów, którego stanowisko w sprawie nowych pomysłów na zmiany w zagospodarowanie przestrzenne Kamionki nie spotkało się z dobrym przyjęciem przez mieszkańców.

Projektant przekonywał, że obecna forma układu drogowego i urbanizacyjnego Kamionki stoi w sprzeczności z nowoczesną myślą architektoniczną, powoduje niefunkcjonalną komunikację pomiędzy sąsiednimi częściami Mikołowa, m.in. z Retą czy Gniotkiem. Przekonywał również, że budowa fragmentu na Wzgórzu Kamionka nie będzie wiązała się z wpuszczaniem ruchu tranzytowego do dzielnicy, a służy przeniesieniu i usprawnieniu przemieszczania się samochodów wewnątrz dzielnicy i między częściami Mikołowa, co ma służyć mieszkańcom. 

 Konsekwencją takiego tworzenia miasta, jak wynika ze starego planu, jest m.in. brak ciągłości komunikacyjnej, ślepe układy przejazdowe. Mówicie państwo, że przy planowanej nowej drodze będzie więcej ruchu i spalin, a będzie zupełnie odwrotnie, bo statyczna droga się skróci – komentował Wojciech Klasa.

Burza na sali MDK Mikołów. Głos w sprawie zabrał Adam Putkowski

Ze zdaniem projektanta nie zgodził się praktycznie nikt z obecnych na sali, a wyraziste zdanie na temat pomysłów Urzędu Miasta przekazał m.in. były wiceburmistrz Adam Putkowski.

Nie tłumaczmy mieszkańcom, że brak tej drogi w Kamionce będzie zagrażał strategicznemu rozwoju Mikołowa jako północnej obwodnicy [ąŚ]. Nie wiem, jaki jest sens budowy tej drogi w proponowanym miejscu, ponieważ dla mieszkańców ona nie wnosi zupełnie nic.

Adam Putkowski zwracał również uwagę na niepotrzebne dzielenie dzielnicy na cztery części, a także na wpuszczanie dodatkowego ruchu pojazdów na skrzyżowanie na DK81 w pobliżu OSP Kamionka. Zdaniem byłego wiceburmistrza Mikołowa i większości obecnych nie jest to dobre rozwiązanie ze względu na brak możliwości rozwoju układu drogowego na Wiślance.

Jak chcecie udrożnić ruch na tym skrzyżowaniu, kiedy nie macie uzgodnionego z GDDKiA planu rozbudowy tego węzła? – pytał Adam Putkowski.

Zdaniem Wojciecha Klasy, Kamionka ma na tyle duży potencjał rozwojowy, że trzeba zabezpieczyć nowe kanały komunikacji na przyszłość, by miasto mogło funkcjonować bez wjeżdżania na układ tranzytowy (Wiślanka, Beskidzka, Bielska). 

Szybka kolej metropolitalna. Jak ona ma się rozwijać, jeśli projektujemy drogę z jednej i drugiej strony? – pytał Maciej Kojc. 

Padło również stwierdzenie do Stanisława Piechuli, w którym mogliśmy usłyszeć, że „burmistrzowi podobają się Tychy, jednak ja wolę mieszkać na wsi, warto uszanować charakter Kamionki jako dzielnicy”. 

Chcę zachowania średniowiecznego charakteru Mikołowa i wiejskiej zabudowy Kamionki. Większość mieszkańców mnie tu poprze – komentował Maciej Kojc. 

Padły również opinie dotyczące zachowania terenów zielonych w Kamionce w obecnym kształcie, tak, aby służyły nie tylko obecnym mieszkańcom dzielnicy, ale przede wszystkim przyszłym pokoleniom. 

Tereny zielone mają m.in. funkcję przewietrzania dzielnicy. Dzięki temu w Kamionce nie gromadzi się smog tak, jak na terenie innych części Mikołowa – stwierdził Józef Gryt.

Jedna z mieszkanek Kamionki, która zabrała głos w trakcie debaty była oburzona wcześniejszym stanowiskiem burmistrza miasta, w którym stwierdził, że „nie wszyscy się do tego przyznamy, lecz zwracamy uwagę na to, co byśmy chcieli, a planiści są ku temu celowi wykształceni i oni się znają”. Zarzuciła mu m.in. brak szacunku dla wiedzy i potrzeb mieszkańców. Pojawił się także komentarz dotyczący stwierdzenia, iż burmistrz „ cieszy się z wyniku debaty, gdyż negatywne opinie mieszkańców pozwalają na zaoszczędzenie ogromnej ilości pieniędzy na budowę dróg w zakresie przedstawionym w nowym planie zagospodarowania”.

Pan nas obraził stwierdzając, że na niczym się nie znamy, jesteśmy niewykształceni i niedouczeni. Dzisiaj zaoszczędzamy wam wiele pieniędzy, które mogłyby być zmarnowane. Dlaczego wcześniej, zanim zaproponowali państwo takie rozwiązania i na pewno wydali już masę pieniędzy, nie przyszedł pan do nas, nie zaproponował debaty i nie zapytał, czego mieszkańcy Kamionki tak naprawdę oczekują, jakie są nasze realne potrzeby i w jakie strony jeździmy do pracy? Ta droga niczemu nam nie służy! – usłyszeli zebrani w Miejskim Domu Kultury.

Nasz pełny zapis audio debaty publicznej dotyczącej nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kamionka, która odbyła się w czwartek, 25 lipca w MDK Mikołów jest dostępny w serwisie Youtube. 

Komentarze (44)    dodaj »

 • krzysztof

  Plan zagospodarowania dla Kamionki, to nie tylko droga przez wzgórze.W "prawobrzeżnej" Kamionce nie ma żadnego ogólniedostępnego placu zabaw, miejsca rekreacji, moje dzieci chodzą do Zarzecza, bo spod Szkoły są przeganiane, jako że już za duże wiekiem.Poza tym warto wspomnieć o łączniku pomiędzy ul. Wieczorka a Pstrągową, tuż obok stawiku, jest tam obecnie droga gruntowa, która po de[...]h zamienia się w błoto, a chodzi nią sporo mieszkańców do i od przystanków przy Katowice Owsiana.

 • Mikołowianin

  Lektura poprzednich postów jest pouczająca. Główny oponent (Tak pytam) zgodnych komentarzy mieszkańców Kamionki komentuje ich wpisy z pozycji władzy/ostatecznego decydenta. Cytując A. Małachowskiego "dla Polaków można zrobić wszystko, z Polakami nic" odcina się nie tylko od mieszkańców Kamionki.... ujawnia w ten sposób poczucie jakiegoś wykluczenia. Ma zatem świadomość, że mieszkańcy tego planu zagospodarowania terenu dzielnicy nie akceptują i że plan ten niszczy ich oczywistą potrzebę mieszkania w ładnym i spokojnym miejscu. To dobry symptom. Jest okazja by złe emocje zamienić na dobre i zrobić coś dla mieszkańców i jednocześnie z mieszkańcami... tylko czy to zależy od tego, który Tak pytał?

 • Tak pytam

  Bezspornie nie zależy, ale też bezpornie nie ma powrotu do Średniowiecza i wiejskiego charakteru osiedla. Macie tylko szczęście, że w czasie okupacji nie wybudowano projektowanych: autostrady, linii kolejowej i kanału Wisła-Odra, a na przełomie wieków autostrady A4, mimo, że były wszelkie przesłanki, aby tędy przebiegała.

 • Rozbawiony

  O dzięki Ci Boże (oraz Tak pytam) również, że nie uderzył w nas olbrzymi meteoryt, a mamuty nie rozdeptały Wzgórza.

 • mieszkanka Mikołowa

  Gdzie zniknęła część komentarzy, która jeszcze wczoraj była widoczna? Kreujemy rzeczywistość? o trolowaniu nie wspomnę

 • Mieszkaniec

  Po raz kolejny została pokazana arogancja mikołowskiej władzy.

 • Obserwator

  Myślę, że spór jest ciekawy i dotyczy dwóch różnych wizji Kamionki. Wizja mieszkańców: zostawmy obecny wiejski charakter Kamionki, tu chcemy mieszkać i spędzać czas, powstrzymajmy niekontrolowaną deweloperke (kolejne szeregówki) to wtedy system dróg obecnych wystarczy tylko poprawić, bez gwałtownych zmian. Propozycja burmistrza (moja interpretacja jego działań): zróbmy z Kamionki coś na kształt katowickich Piotrowic - sypialnie dla Katowic, w której jak ktoś chce spędzać czas w jakimś fajnym miejscu (czytaj nie w spalinach samochodu bez zieleni) to z większości miejsc w dzielnicy wsiada w samochód i jedzie dopiero do jakiegoś spokojnego miejsca (jak np. Reta Śmiłowicka) odpocząć bo za płotem wszędzie ma zamęt. Wtedy drogi na Gniotek czy Retę Śmiłowicką się przydadzą.

 • Mieszkaniec Mikołowa

  Widać, że urzednicy wrócili do pracy w poniedziałek pełni zapału. Od poniedziałku nagle wszystkie posty mieszkańców intensywnie minusowane.

 • Kamo

  Też to zauważyłem. Chyba pana burmistrza bardzo bolały te komentarze a szczególnieich pozytywne oceny. Więc trzeba było wynająć "internetowych troli"- stąd taka sytuacja.Żadnych rzeczowych i konkretnych argumentów za planem dróg jak nie było tak nie ma...

 • Zarty

  "Andrzej Kamiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Kamionka" Wolne żarty

 • Kamionka chce żyć !!!!!!

  Już minister ( dobrze że były) Szyszko pokazał nam ,że Jeszcze Polska nie zginęła ... po czym wyrąbano prawie pół Polski . I jest tam cudnie i rozwojowo .

 • MIeszkaniec

  Panie ,,Burmistrzu'' czas na rehabilitację po spotkaniu w sprawie planu!!! Po pana postawie jako BURMISTRZA NASZEGO MIASTA, a właściwie jej braku słupki poparcia bardzo mocno poleciały w dół.

 • aa

  Mylisz sie

 • Karol

  Niech mikolowianie wreszcie zdejmą klapki z oczu i nasza na nogach

 • Wyborca

  Bardzo trafny tytuł - ''Bitwa o Kamionkę''.Myślę, że może się skończyć na ''wojnie'' jeśli burmistrz nie przemyśli argumentów ''przeciw'' budowie ''pierścieni dróg'' wokół Mikołowa.Będąc na tym spotkaniu odniosłem wrażenie, że pan burmistrz wraz z panem projektantem w ostatnim czasie obejrzeli sagę ''Władca Pierścieni'', bo poza formułką o pierścieniach dróg wokół Mikołowa nie padł żaden argument dla tego planu, w przeciwieństwie do argumentów przedstawionych przez mieszkańców Kamionki.Może pan burmistrz zapragnął zostać ''pierwszym burmistrzem-władcą pierścieni''?Mam tylko nadzieję, że przemyśli co na spotkaniu usłyszał o planie, jest w końcu przez nas wybrany nie po to by nas ''uszczęśliwiać'' wbrew naszej-mieszkańców woli.

 • Mieszkaniec Mikołowa

  Też byłem na tym spotkaniu. Zgłoszony plan kompromituje zarówno tych, którzy go przygotowywali jak i tych, którzy go promują. Ten nieodpowiedzialny i arogancki dokument nawet jeśli nigdy nie zostanie wykorzystany ale "tylko" (jak uspokajał burmistrz) będzie zatwierdzony to i tak wpłynie na spadek atrakcyjności dzielnicy jako miejsca zamieszkania co powinno znaleźć odzwierciedlenie w spadku wartości nieruchomości. Można to będzie oszacować i wystawić rachunek ludziom, którzy ten dokument ewentualnie zatwierdzą. Myślę też, że pozwów sądowych z innych powodów wygenerowanych tym planem będzie bardzo dużo. Nie widziałem planu innych dzielnic ale na pewno warto je sprawdzić bo jaki może być plan jeśli przy jego tworzeniu nie bierze się pod uwagę potrzeb mieszkańców, ich własności, istniejących dóbr i walorów środowiska, a marzy się o upodobnieniu mikołowskich dzielnic do tyskich osiedli, na których śmieciarki mogą się swobodnie mijać (przesłanie burmistrza)? a to przecież nasz średniowieczny Mikołów... .Szkoda, że nie marzy się (pojadę po bandzie)...Toskania.... PSWracając do realiów: postawa Rady Dzielnicy Kamionka i mieszkańców dzielnicy była super.

 • Tak pytam

  "Można to będzie oszacować i wystawić rachunek ludziom, którzy ten dokument ewentualnie zatwierdzą. Myślę też, że pozwów sądowych z innych powodów wygenerowanych tym planem będzie bardzo dużo." Już czekam na te wystawione rachunki. Gmina między innym po to aby ustalać zagospodarowanie przestrzenne. Wiec straszenie sądami jest zabawne. Czekam na pana pozew.

 • Kamo

  Co tu jest zabawne...?Niszczenie przyrody w imię interesu wyższych cen działek, przygotowania sieci dróg pod ''interes''?Proszę sobie przeanalizować drogi na planie w Dolinie Jamny dokąd prowadzą, co na planie zagospodarowania jest przewidziane, co obecnie się tam znajduje, jaki jest stan własności działek.Oficjalnie chodzi o komunikację pomiędzy dzielnicami...

 • mućka

  to byl obciach-nie postawa kamionki

 • jorg

  burmistrz to ty ????

123

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również