Wiadomości z Mikołowa

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

  • Dodano: 2013-08-13 17:15

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dla organizacji pozarządowych organizowanych przez Urząd Miasta Mikołów w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, które odbędą się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Domku Parkowym w Mikołowie, Plac Harcerski 1. Pierwsze planowane szkolenia zostaną przeprowadzone we wrześniu 2013.

Tematyka szkoleń

Tematy szkoleń w ramach obszaru tematycznego - Umiejętności „miękkie":

1. Kreatywne rozwiązywanie problemów w NGO (w tym mind mapping)
2. Komunikacja interpersonalna
3. Autoprezentacja dla zarządów, pracowników i wolontariuszy NGO
4. Kontakt z mediami

Tematy szkoleń w ramach obszaru tematycznego - Marketing, promocja i współpraca w NGO:

5. Strategie marketingowe i budowanie wizerunku NGO
6. Wykorzystanie Internetu do promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej
7. Partnerstwa i współpraca NGO

Tematy szkoleń w ramach obszaru tematycznego - Księgowość i finanse w NGO:

8. Sprawozdanie finansowe NGO na koniec roku obrachunkowego
9. Podstawy księgowości w NGO
10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle prawa bilansowego i podatkowego w NGO

Tematy szkoleń w ramach obszaru tematycznego - Zarządzanie w NGO:

11. Zarządzanie zespołem w NGO

Tematy szkoleń w ramach obszaru tematycznego - Zagadnienia administracyjno-prawne NGO:

12. Wolontariat w NGO
13. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych
14. Co wiedzieć powinien członek zarządu oraz organu nadzorczego organizacji pozarządowej

Tematy szkoleń w ramach obszaru tematycznego - Źródła finansowania NGO:

15. Źródła finansowania NGO
16. Sponsoring w NGO
17. Granty jako źródła finansowania NGO
18. Zbiórki pieniężne w NGO
19. Fundraising dla NGO od podstaw
20. Organizacja eventów przez NGO
21. Środki na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

Prosimy organizacje pozarządowe o wybranie tematów szkoleń oraz przesyłanie listy osób chętnych do wzięcia w nich udziału. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 sierpnia 2013 roku mailowo: bgr2@mikolow.eu lub telefonicznie: 32/32 48 467 , 32/32 48 429. Liczba miejsc ograniczona. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również