Wiadomości z Mikołowa

Zimowe obowiązki właścicieli posesji. Co musisz wiedzieć?

  • Dodano: 2019-02-04 12:15

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. W przeciwnym razie grozi mu grzywna. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg musi składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.


Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.


Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, płatny postój albo miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, to wówczas obowiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach, które je użytkują.


Według art. 5 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio
przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Komentarze (1)    dodaj »

  • Mikołowianin ze wsi

    Z podwórka? Chyba kogoś tu pogięło jeśli myśli że będę z mojego podwórka wywoził śnieg.. Jeśli ktoś wejdzie bez mojej zgody na teren mojej posesji to niech sobie połamie ręce i nogi. Kolejnym idiotyzmem wymienionym w artykule jest odśnieżanie chodnika przyległego do posesji w sytuacji gdy nikt nie wywozi śniegu zepchniętego przez pługi wprost na chodnik. Co właściciel ma robić z notorycznie nagarnianym śniegiem z jezdni na chodnik? Ileż razy ktoś np w starszym wieku ma wybiegać z łopatą w sytuacji gdy pada śnieg i odśnieżarki raz po raz będą zasypywać chodnik? Nie każdy mieszka 100m od Ratusza...

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również