Wiadomości z Mikołowa

XI Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej

 • Dodano: 2020-09-03 08:00, aktualizacja: 2020-09-02 21:54

Jeszcze przez niespełna dwa tygodnie, do 15 września, można przekazywać prace plastyczne na XI Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej.

Mogą brać w nim udział wszyscy dorośli z Polski i z zagranicy zajmujący się sztuką amatorsko. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 prace, z których przynajmniej jedna musi być realizacją tematu Przeglądu, który brzmi "Urokliwa architektura Mikołowa". 


Wierzymy, że nie brakuje zdolnych Artystów wśród Was i Waszych znajomych, dlatego donieście im czym prędzej o tym przeglądzie!

REGULAMIN

 1. Organizatorem Przeglądu jest Miejski Dom Kultury w Mikołowie.
 2. W Przeglądzie mogą brać udział osoby zajmujące się sztuką amatorsko, które nie ukończyły wyższej uczelni plastycznej i nie posiadają uprawnień wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Osoba biorąca udział w Przeglądzie musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu przekazania pracy.
 4. Na Przegląd można nadesłać nie więcej niż trzy prace w wykonane w dowolnej technice malarskiej i graficznej oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Do prac wymagających nietypowego eksponowania należy dołączyć szkic informacyjny.
 5. Przynajmniej jedna z przekazywanych prac musi wprost nawiązywać do tematu Przeglądu „Urokliwa architektura Mikołowa”.
 6. Maksymalna wielkość pracy to 100 x 70 cm.
 7. Prace przekazywane na Przegląd muszą być oprawione oraz posiadać uchwyt umożliwiający zawieszenie. Każda praca na odwrocie powinna zawierać wyraźnie napisane lub wydrukowane i naklejone imię i nazwisko autora oraz tytuł.
 8. Prace powinny być starannie opakowane, nadesłane lub dostarczone osobiście do siedziby Miejskiego Domu Kultury (ul. Rynek 19, 43 – 190 Mikołów, tel. 32 226 21 47) wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia.
 9. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
 10. Ekspozycja obejmuje wszystkie prace zakwalifikowane na wystawę pokonkursową, co wyklucza możliwość wycofania prac przed jej zakończeniem.
 11. Prace niespełniające ogólnie przyjętych norm estetycznych oraz naruszające regulamin (szczególnie w zakresie tematyki i wielkości) nie będą przyjmowane na Przegląd.
 12. Uczestnicy wyrażają zgodę na prezentację i publikację wizerunku ich oraz ich prac (w całości i we fragmentach) w celu promocji Przeglądu w mediach elektronicznych i drukowanych oraz w materiałach wydawanych przez Organizatora. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji Przeglądu.
 13. Dla autorów najlepszych prac wybranych przez Organizatorów przewidziane są nagrody.
 14. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który bezpłatnie otrzyma każdy uczestnik wystawy.
 15. Prace należy składać do 15 września 2020 roku.
 16. Wystawa prac odbędzie się w listopadzie 2020 roku. Planowana jest organizacja wernisażu lub finisażu wystawy, w zależności od zarządzeń państwowych związanych z sytuacją epidemiczną.
 17. Możliwa jest organizacja wystawy w formie pokazu plenerowego zdigitalizowanych prac na Rynku w Mikołowie.
 18. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane na wystawę, zostaną o tym fakcie powiadomieni mailowo.
 19. Wszystkie prace, zarówno eksponowane na wystawie, jak i niezakwalifikowane, będą mogły być odebrane przez autorów w ciągu czterech tygodni od daty zamknięcia wystawy. Po upływie czasu magazynowania organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe szkody.
 20. Przystąpienie do Przeglądu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

Informacje na temat Przeglądu można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, tel. 32 226 21 47 / galeria@mdkmikolow.eu

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również