Wiadomości z Mikołowa

"Ten rok był wyzwaniem...". 30 czerwca odbyło się spotkanie podsumowujące rok szkolny

  • Dodano: 2020-07-01 09:00

Oceniając zakończony właśnie rok szkolny dyrektorzy placówek oświatowych naszego powiatu podkreślali, iż był to rok trudny, stawiający wiele wyzwań, ale również stwarzający szansę poznania nowych technologii, w szczególności odnoszących się do zdalnego nauczania, które w przyszłości mogą okazać się niezbędne.

30 czerwca w starostwie odbyło się spotkanie podsumowujące rok szkolny, w którym uczestniczyli dyrektorzy wszystkich szkół prowadzonych przez powiat, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Władze powiatu reprezentował starosta Mirosław Duży, członek Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Iwona Smorz.

W trakcie narady kierujący naszymi szkołami mówili o najważniejszych wydarzeniach szkolnych, sukcesach swoich uczniów zdobytych w olimpiadach przedmiotowych, ale także trudnościach, z którymi musieli się zmierzyć, jak również wyzwaniach stojących przed nimi. Wśród tych ostatnich jest chociażby mała liczba pomieszczeń do prowadzenia zajęć, co skutkuje między innymi niemożnością przyjęcia wszystkich chętnych. Mówił o tym dyrektor OPP Radosław Tarczoń, a także dyrektor ZS nr 2 Specjalnych Tadeusz Śliwa.

Wskazując na sukcesy podkreślano wysoką średnią ocen osiągniętą w roku szkolnym 2019/20

W tym roku mamy rekordową liczbę 37 uczniów, którzy kwalifikują się do otrzymania stypendium starosty mikołowskiego – mówiła Teresa Stasik-Szyszka dyrektor ZSP w Ornontowicach.

Z kolei kierująca I LO Barbara Modzelewska przyznała, że w tym roku 140 licealistów z Miarki na średnią 4,75.

Trzech naszych uczniów otrzymało nagrody roczne ufundowane przez PGG – wymieniła jako jedno z osiągnięć Anna Jadasz kierująca ZSEiU w Łaziskach Górnych.

Dzielono się również swoimi doświadczeniami w kwestii prowadzenia zdalnej edukacji. Jak podkreśliła dyrektora ZST Elżbieta Jabłońska, o ile w nauczaniu ogólnym, korzystanie z platform umożliwiających edukację na odległość sprawdziło się, to w kształceniu przedmiotów zawodowych, zdalne nauczanie jest wręcz nierealne.

Przedstawiono także najważniejsze wydarzenia zaplanowane na przyszły rok szkolny. Rozpocznie je 1 września o 12.00 powiatowa inauguracja roku szkolnego w I LO w Mikołowie.

Spotkanie było również okazją do podziękowań dyrektorom, które złożyły im władze powiatu. Ci zaś podziękowali przedstawicielom Zarządu Powiatu i naczelnik wydziału edukacji za dobrą współpracę w minionym roku.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.