Wiadomości z Mikołowa

Szpital św. Józefa niszczy dokumentację medyczną. Pacjenci mają czas do 11 marca

  • Dodano: 2021-03-09 06:30, aktualizacja: 2021-03-09 06:25

Jak informuje dyrekcja Szpitala św. Józefa, działając na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019r. Poz.1127, 1128, 1590, 1655, 1696) i z uwagi na upływający okres przechowywania dokumentacji medycznej placówka będzie przeprowadzać tzw. brakowanie, czyli niszczenie dokumentacji medycznej z roku 2000. Usunięte z rejestrów zostaną dokumenty z ostatnim wpisem w historii choroby właśnie z tego roku.

„Oryginalna dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osobę upoważnioną przez pacjenta” – informuje dyrekcja szpitala.

Osoby, które są zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej z tego okresu, powinny złożyć wniosek o jej wydanie. Ostateczny termin to 11 marca 2021 roku. Wniosek można złożyć w budynku szpitalu przy ul. Okrzei 27 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 w Dziale Statystyki Medycznej (budynek Dyrekcji Szpitala C, I piętro), a także mailowo na adres: statystyka@szpitalswjozef.pl lub pod numerem telefonu 32-226 59 73.

Odbiór oryginału dokumentacji możliwy jest po osobistym pojawieniu się w szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości lub za pisemnym upoważnieniem w przypadku odbioru przez inną osobę bądź pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej - gdzie jest dostępny?

Rekomenduje się skorzystanie z wzoru wniosku o wydanie dokumentacji medycznej dostępnego na stronie internetowej szpitala w zakładce: Informacje dla pacjentów- Udostępnienie dokumentacji medycznej – Dowód pobrania.

Dokumentacja będzie udostępniana do 11 marca 2021 roku. Po tym terminie zostanie zniszczona.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.