Wiadomości z Mikołowa

Sytuacja na rynku pracy w styczniu 2009 r.

  • Dodano: 2009-02-20 08:41, aktualizacja: 2009-02-20 08:53

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2009 r. 10,5%  i w  porównaniu  do grudnia  2008 wzrosła o 1 punkt  procentowy. Jednak cały czas jest niższa niż rok temu - styczeń 2008 r. (11,5%).
 
Najsilniejszy wzrost stopy bezrobocia (o 1,8 punktu) do 14,2% odnotowano w województwie lubuskim, wzrost  liczby bezrobotnych – o 16,5% (o 7,7 tys. ). 
 
Liczba bezrobotnych wynosi 1634,00 tys. osób (wzrost o 160,3 tys osób, grudzień 2008 -  1473,8 tys. osób). 
Wzrost liczby bezrobotnych w końcu stycznia 2009 r. odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy)  w województwach:
lubuskim – o 16,5% (o 7,7 tys. osób,  z poziomu 46,3 tys. do poziomu 54,0 tys.);
wielkopolskim - o 14,7% (o 13,4 tys. osób,  z poziomu 91,4 tys. osób do poziomu 104,8 tys.);
opolskim - o  13,9%   (o  5,0 tys. osób, z poziomu 35,7 tys. do poziomu 40,7 tys. osób).
Z informacji uzyskanych z wojewódzkich urzędów pracy wynika, że na znaczny wzrost bezrobocia w styczniu br. nałożyło się kilka podstawowych przyczyn:
sezonowość - rejestrowały się  osoby powracające do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony m.in. w budownictwie, transporcie i handlu;
liczna grupa osób powróciła do ewidencji po uczestnictwie w formach aktywnych, które zakończyły się z końcem grudnia 2008 roku;
ponadto na podstawie danych o zwiększonej liczbie zgłoszeń zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy według stanu w końcu 2008 r., w porównaniu do lat ubiegłych, można spodziewać się, że w pierwszym kwartale br. nastąpią zwiększone zwolnienia.

Branże, w których poziom zwolnień jest najwyższy:
- przetwórstwa przemysłowego (produkcja maszyn i opakowań, cementu, wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych, sprzętu AGD, odbiorników telewizyjnych, odzieży, mebli, metali, huty szkła);
- turystyki;
- finansów;
- motoryzacji;
- transportu.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2009 r. wyniosła  66,8 tys. i w porównaniu do grudnia 2008 roku (46,8 tys. ofert) wzrosła o 20,0 tys. ofert, czyli o 42,8%. Należy przypuszczać, że w znacznej części wzrost ten dotyczy ofert subsydiowanych, a więc np. staży.
 
Wzrost liczby ofert pracy w styczniu jest zjawiskiem pozytywnym, ale występującym również w latach poprzednich.
 
Wzrost liczby ofert pracy w styczniu 2009 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (względny) w województwach:
świętokrzyskim - liczba ofert pracy wzrosła ponad 2-krotnie, z poziomu 1,2 tys. w grudniu do poziomu 3,0 tys. w styczniu  2009 roku);        
podlaskim - odnotowano wzrost liczby ofert pracy o 100,6% (z poziomu 0,8 tys. do poziomu 1,7 tys.).

Należy podkreślić, że do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego GUS dokonuje szacunków liczby pracujących. W chwili obecnej dysponujemy szacunkiem pracujących z grudnia 2008 roku i był on podstawą szacowania stopy bezrobocia na koniec stycznia 2009 r. Z tego też względu można się spodziewać, że po oszacowaniu przez GUS liczby pracujących w styczniu br. wskaźnik bezrobocia może się zmienić.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również