Wiadomości z Mikołowa

Starostwo Powiatowe rozpisało konkurs ofert na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej

  • Dodano: 2022-11-03 07:30, aktualizacja: 2022-11-03 08:04

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2023 roku.

Starostwo Powiatowe zaprasza do otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2023 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, w terminie do dnia 23 listopada 2022 roku, za pośrednictwem poczty na adres:

  • Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a,

43-190 Mikołów

  • w godzinach pracy urzędu tj. od 08:00 do 15:00 w kancelarii urzędu p.232 (I piętro, wejście C).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii urzędu. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2018.2057).

Szczegółowe informacje zamieszczone są na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mikołowskiego.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również