Wiadomości z Mikołowa

Starostwo otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków! [FOTO]

  • Dodano: 2024-02-01 09:15

Starostwo otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Chodzi o pięć obiektów, z których trzy będę odrestaurowywane bezpośrednio przez powiat, zaś w dwóch przypadkach za wykonanie prac renowacyjnych odpowiadać będą parafie. Jednak we wszystkich przypadkach za przygotowanie wniosków o dofinansowanie odpowiadali pracownicy starostwa.

Zabytki do renowacji

Zabytki znajdują się na terenie Mikołowa i są to: kościół pw. św. Jana, kaplica cmentarna na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej przy pl. Ks. Jana Karpeckiego 1, dawny cmentarz żydowski przy ul. Konstytucji 3 maja, budynek I LO im. Karola Miarki oraz kamienica przy ul. Katowickiej 22 – dawna willa Zeumera, w której obecnie funkcjonuje ośrodek rehabilitacyjno-leczniczy.

Kaplica cmentarna na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej przy pl. Ks. Jana Karpeckiego 1

W przypadku pierwszego z tych obiektów chodzi o remont pochodzącej z 1900 roku kaplicy cmentarnej, która od 2006 roku znajduje się na liście zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Priorytetem w trakcie renowacji ma być zabezpieczenie zabytku przed wilgocią, stąd w zakresie prac znalazło się m.in. wykonanie drenażu i izolacji fundamentów i ścian fundamentowych, odnowienie więźby dachowej oraz odtworzenie pokrycia dachowego i odnowienie elewacji, a także wymiana posadzki, konserwacja i odnowienie zabytkowych okien i drzwi. Wartość inwestycji to około 880.000,00 zł. wkład własny powiatu 17.600 zł. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku.

Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Jana

W sąsiedztwie kaplicy znajduje się wybudowany w drugiej połowie XIX -wieku kościół pw. św. Jana. W tym przypadku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgłoszono remont dachu świątyni oraz naprawa uszkodzonych fragmentów konstrukcji dachu. Koszt zadania to 790.000,00zł, wkład własny powiatu 15.800 zł. Zakończenie prac przewidziano na połowę 2025 roku.

Budynek I LO im. Karola Miarki

Powiat będzie realizatorem kolejnej inwestycji dotyczącej budynku I LO im. Karola Miarki przy ul. Żwirki i Wigury 25.
W pierwszej kolejności zabytek ma zostać zabezpieczony przed wilgocią poprzez wykonanie m.in. nowego pokrycia dachowego, wymianę rynien i rur spustowych oraz usunięcie zawilgoceń wewnątrz ścian piwnicznych i pomieszczeń. Budynek liceum ma ponad sto lat i jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. Wartość inwestycji wynosi 3,5 mln złotych przy wkładzie własnym w wysokości 70 tysięcy zł. Realizacja zadania to koniec 2025 roku.

Dawny cmentarz żydowski przy ul. Konstytucji 3 maja

Kolejną inwestycją realizowaną przez powiat będzie rewitalizacja terenu cmentarza żydowskiego u zbiegu ulic Konstytucji 3 maja i Starej Drogi w Mikołowie.
Celem jest tu ratowanie przed całkowitym zniszczeniem sakralnych obiektów historycznych, a także stworzenie szans do upowszechnienia wiedzy o tradycjach i historii narodu żydowskiego na ziemi śląskiej. W przypadku tej nekropolii zaplanowano m.in. przeprowadzenie robót ziemnych prowadzących do odkrycia, odkopania i uporządkowania wywróconych nagrobków, wytypowanie około 300 macew do renowacji, przygotowanie alejek ułatwiających dostęp do kolejnych rzędów nagrobków, postawienie nowego ogrodzenia wraz z budową dwóch bram wjazdowych oraz dwóch zamykanych furtek. Koszt inwestycji to 700.000 zł przy wkładzie własnym powiatu wynoszącym 14.000 zł. Zakończenie prac planowane jest na 31 grudnia 2025 roku.

Kamienica przy ul. Katowickiej 22 – dawna willa Zeumera, w której obecnie funkcjonuje ośrodek rehabilitacyjno-leczniczy

Ostatnim obiektem zabytkowym, który będzie odnawiany jest kamienica przy ul. Katowickiej 22. Tę inwestycję również będzie prowadził powiat, zaś prace konserwatorskie będą polegać m.in. na renowacji kamiennych schodów, odrestaurowanie kutych balustrad oraz ogrodzenia wraz z furtką i bramą, odrestaurowanie ogrodu zimowego, remont tarasu.

Koszt tych prac oszacowano na 500.000 złotych, przy wkładzie własnym powiatu w wysokości 10.000 zł. Roboty mają zakończyć się do końca października tego roku.

Zdjęcia: Aleksander Twardoch

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również