Wiadomości z Mikołowa

Spotkanie z okazji "Dnia Służby Cywilnej"

  • Dodano: 2018-11-14 10:30

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zorganizowało spotkanie z okazji obchodów „Dnia Służby Cywilnej”, które przypada na dzień 11 listopada.

Uroczystość odbyła się wczoraj na auli mikołowskiej jednostki. Dziękując za sumienną i rzetelną pracę, nadkom. Krzysztof Skowron podkreślił ogromny wkład pracowników cywilnych w budowanie pozytywnego wizerunku Policji.


Mikołowska komenda wraz z podległymi komisariatami w Orzeszu i Łaziskach Górnych  zatrudnia obecnie 25 pracowników cywilnych. Osoby te codziennie z ogromnym poświęceniem wspierają funkcjonowanie tej uzbrojonej i umundurowanej formacji. Zajmują się obsługą sekretariatów, pracują w kadrach, kancelarii tajnej, czy zespole łączności i informatyki, a także zajmują się finansami, zaopatrzeniem, dbają o czystość i porządek w budynku. Ich rola często bywa niedoceniona, jednak warto pamiętać, że bez rzetelnych członków Korpusu Służby Cywilnej żadna organizacja administracji rządowej nie mogłaby istnieć.

11 listopada, to data ważna nie tylko ze względu na obchodzone Narodowe Święto Niepodległości, ale także dzień w którym należy podkreślić istotną rolę służby cywilnej w budowaniu polskiej państwowości. Prężnie działająca administracja rządowa jest sercem i mechanizmem działania niepodległego państwa.

Dzisiaj po południu, w auli komendy, odbyło się uroczyste spotkanie. Komendant jednostki nadkom. Krzysztof Skowron podziękował wszystkim za ogromny trud i poświęcenie, z jakim niejednokrotnie przychodzi zmierzyć się pracownikom cywilnym, aby jednostka i służący w niej policjanci mogli prawidłowo wykonywać swoje obowiązki.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również