Wiadomości z Mikołowa

Ruszył nabór wniosków o dotacje dla MSP

  • Dodano: 2008-09-10 13:51, aktualizacja: 2009-01-13 13:53

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 "MŚP" RPO WŚ na lata 2007-2013.


Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.
Przewidziane do wsparcia typy projektów:


Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.
Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej.
Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu można składać w godzinach 7.30 do 15.30 w dniach od 5 września 2008r. do 5 listopada 2008r.
Poziom dofinansowania dla małych przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, natomiast przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (z wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, których projekty mogą być dofinansowane do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych inwestycji).


Wsparcie projektów doradczych wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.


Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych wynosi 750 000 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych wynosi 100 000 PLN.


Pełny tekst ogłoszenia o konkursie oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl.


Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy w związku z ubieganiem się o dotację,w tym opracowaniem dokumentów aplikacyjnych, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 032 342 22 30 wew.105 lub e-mail: a.karas@inkubatorrudzki.pl.


Źródło: www.inkubatorrudzki.pl

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również