Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Ponad 80 proc. licealistów w powiecie zdało maturę

  • Dodano: 2018-07-10 19:30

3 lipca abiturienci w powiecie mikołowskim odebrali swoje świadectwa dojrzałości. Jak w tym roku poszły egzaminy maturalne?

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego 2018 w powiatach i gminach województwa śląskiego. Powiat mikołowski plasuje się na szóstym miejscu na liście regionów o najwyższej zdawalności. W tym roku do egzaminów przystąpiło łącznie 449 uczniów, z czego maturę zdało 367, co daje 81,74 proc. Lepsze wyniki uzyskali maturzyści z Bielska-Białej (82,39 proc.), Chorzowa (82,23 proc.), Gliwic (82,39 proc.), powiatów cieszyńskiego (85,55 proc.) i żywieckiego (82,34 proc.). W całym województwie do testów przystąpiło łącznie 27402 uczniów, a egzaminy pozytywnie przeszło 21663 z nich, co daje 79,06 proc. zdawalności.

Jeszcze lepiej wypadli mikołowscy licealiści. W tej kategorii znaleźliśmy się na 5. miejscu za powiatem pszczyńskim (91,15 proc.), Bielskiem-Białą (89,14 proc.) Częstochową (88,65 proc.) i Jaworznem (88,69 proc.). Do tegorocznej matury po raz pierwszy przystąpiło 272 osoby, a zdało ją do 241 z nich. W całym województwie mieliśmy 16700 maturzystów, a egzaminy z pozytywnym wynikiem zaliczyło 14109 z nich, co daje 84,49 proc. zdawalności.

W pierwszej piętnastce techników z najlepszą zdawalnością plasują się abiturienci z powiatu mikołowskiego. 71,19 proc. z nich zaliczyło egzaminy z pozytywnym wynikiem. Wśród naszych sąsiadów lepszy wynik osiągnęli tylko uczniowie z Gliwic (77,59 proc.) i Żor (72,60 proc.)

Wewnątrz powiatu matura najlepiej poszła uczniom z Ornontowic (zdawalność na poziomie  84,38 proc.), później mikołowianom (83,25 proc.), a na końcu absolwentom ZSEiU z Łazisk Górnych (52,17 proc.).

Wśród licealistów najwyższa zdawalność przypada na mikołowskie szkoły (egzamin dojrzałości zdało 89,47 proc. uczniów), w Łaziskach maturę zdała połowa przystępujących do matury. Uczniowie technikum w ornontowickim ZSP osiągnęli najlepszy pułap zdawalności w całym powiecie. Egzamin dojrzałości zaliczyło 84,38 proc. z nich. Na drugim miejscu plasują się technicy z Mikołowa – 70,31 proc., a na trzecim absolwenci ZSEiU na poziomie 52,94 proc.

Uczniom w całym powiecie wyjątkowo dobrze poszedł egzamin dojrzałości z języka polskiego. Zdało go ogółem 98,89 proc. z nich, w tym wszyscy licealiści i 97,18 proc. absolwentów techników. W Mikołowie  pierwszy test w sesji maturalnej pozytywnie zaliczyło 98,98 proc. (100 proc. licealistów i 96,88 proc. techników), w Ornontowicach wszyscy przystępujący do egzaminu uczniowie, a w Łaziskach 95,65 proc. (100 proc. w LO i 94,12 proc. w technikum). „Królowa nauk”  wypadła równie dobrze. Matematykę zdało 84,86 proc. uczniów, w tym 89,64 proc. licealistów i 77,40 proc. uczniów techników. W Mikołowie pozytywnie zaliczyło ten egzamin 86,80 proc. uczniów - 90,60 proc. licealistów i 78,91 proc. absolwentów techników. 84,38 proc. uczniów z Ornontowic  i 52,17 proc. absolwentów ZSEiU (50 proc. licealistów i 52,94 proc. techników) zdało matematykę na poziomie podstawowym.

Młodzi mieszkańcy powiatu płynnie posługują się językiem angielskim – 97,92 proc. zdało test na poziomie podstawowym.  Wśród mikołowian egzamin zdało 98,42 proc. uczniów (98,86 proc. licealistów, 97,44 proc. absolwentów technikum), w Łaziskach Górnych 85,71 proc. (odpowiednio 83,33 proc. licealistów i 86,67 proc. uczniów technikum), a w Ornontowicach zdali wszyscy!

A Wam jak poszły egzaminy maturalne? Pochwalcie się nam w komentarzach!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.