Wiadomości z Mikołowa

Ogólnopolska konferencja naukowa

  • Dodano: 2018-03-01 10:00

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji odbyła się ogólnokrajowa konferencja naukowa „Doskonalenie organizacji działań Policji na poziomie lokalnym”.

Było to pierwsze tego typu spotkanie, mające na celu określenie potrzeb, kierunków i możliwości doskonalenia organizacji policyjnych działań. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka.

Zagrożenia, których następstwem mogą być różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, stały się nieodłącznym elementem towarzyszącym współczesnej cywilizacji. Jedną z instytucji, powołanych do dbania o bezpieczeństwo obywateli, jest Policja. Oprócz ochrony ludzkiego życia oraz mienia, które również narażone jest na bezprawne zamachy, policjanci realizują zadania związane z inicjowaniem i organizowaniem działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

Niezwykle ważna w poszukiwaniu i wdrażaniu coraz to skuteczniejszych rozwiązań sytuacji kryzysowych, jest współpraca z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Policja stale doskonali organizację swoich działań, ceniąc przy tym wysiłek ludzi nauki i wszystkich tych, którzy bezpośrednio zmagają się z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Organizatorami spotkania były wspólnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i Szkoła Policji w Katowicach, a konferencji przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Współorganizatorami byli: Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To spośród tych placówek m. in. wywodzili się goście specjalni konferencji i zarazem jej prelegenci. Podczas każdej z trzech części panelu konferencyjnego omówione zostały kierunki i obszary doskonalenia organizacji policyjnych działań oraz wpływ systemu kształcenia zawodowego policjantów na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ostatnim elementem spotkania była dyskusja, podczas której uczestnicy wymieniali poglądy i doświadczenia w tym zakresie.

Konferencja była również jednym z elementów przygotowań śląskiej Policji do tegorocznego Szczytu Klimatycznego ONZ, który, zgodnie z decyzją podjętą przez Ministra Środowiska, odbędzie się w grudniu właśnie w Katowicach.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również