Wiadomości z Mikołowa

Nowe wyższe stawki podatku od nieruchomości. Trwają konsultacje społeczne

 • Dodano: 2022-10-06 08:30, aktualizacja: 2022-10-06 08:41

We wtorek rozpoczęły się konsultacje społeczne nowego cennika podatku od nieruchomości. Do 18 października można zgłaszać opinie w sprawie opłat. Będą wyższe o kilkanaście procent.

Po opublikowaniu 1 sierpnia 2022 obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023 mikołowscy radni wkrótce będą głosować nad projektem zmian w wysokości podatku o nieruchomości obowiązującego na terenie gminy. Przez najbliższe dwa tygodnie będą trwać konsultacje społeczne w tej sprawie. Podwyżka będzie w wielu przypadkach dość odczuwalna.

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Mikołowa wzrosną w 2023 roku

Podatek gruntowy ma wynieść:

 • od terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) – 1,15 zł od 1 mkw (do tej pory 1,03 zł),
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni (wcześniej 5,17 zł),
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP - 0,56 zł od 1 mkw (niewielka podwyżka o 3 grosze),
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których MPZP przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 mkw (w 2022 roku 3,40 zł)

Podatek od budynków i ich części wyniesie:

 • mieszkalnych - 0,95 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (0,87 zł w 2022 roku),
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,05 zł od 1 mkw (do tej pory 25,53 zł),
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 mkw (dziś 12,04 zł),
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 mkw (do tej pory 5,25 zł),
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP – 9,28 zł od 1 mkw (w 2022 roku 8,30 zł).

Stawki podatku od nieruchomości w Mikołowie wzrosną rok do roku na poziomie od 9 do 12 procent i zgodnie z przepisami są one co roku podnoszone o wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze danego roku, a więc tym razem wzrosną o 11,8 procent.

W czterech przypadkach ma być to maksymalna dopuszczalna danina, ujęta w obwieszczeniu Ministra Finansów (chodzi o podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, od budynków związanych z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym, od budynków związanych w udzielaniem świadczeń zdrowotnych i od gruntów pod wodami powierzchniowymi).

Prawo do wyrażenia swojego stanowiska mają organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie można przesłać drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu, złożyć osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) – informują urzędnicy.

Komentarze (1)    dodaj »

 • KubaBatanachama

  Obywatele tego kraju powinni na swoich posesjach wywiesić transparenty,, ile kraj ma dla nas tyle my dla niego " I zaprzestać płacenia podatków. Wszystko leży na łopatkach, niedługo będziemy siedzieć w nie ogrzanych a być może i ciemnych mieszkaniach, a co niektórzy głodni ale podatki w górę... Na co my właściwie płacimy najwyższe w Europie podatki jeśli na państwo nie możemy liczyć w żadnym aspekcie?...

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również