Wiadomości z Mikołowa

Mikołów: Ułatwienia dla osób niewidomych i słabowidzących w mikołowskich szkołach

  • Dodano: 2023-04-14 06:45, aktualizacja: 2023-04-14 07:02

Odpowiednimi naklejkami w alfabecie Braille'a już wkrótce oznakowane zostaną wszystkie pomieszczenia w budynkach szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.

Zastosowanie tych naklejek przyczyni się do poprawy dostępności tych instytucji dla osób z problemami wzroku, niewidomych i niedowidzących. Zapewni im niezbędną informację na temat układu pomieszczeń w budynkach naszych szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz w siedzibach Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim

Powiat Mikołowski realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa na realizację zadania została podpisana pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a Powiatem Mikołowskim

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również