Wiadomości z Mikołowa

Mikołów: Twój dom nie ma numeru na elewacji? Uwaga – będą kary!

  • Dodano: 2019-04-03 16:00, aktualizacja: 2019-04-28 21:23

Na wielu budynkach w Mikołowie wciąż brakuje widocznej z daleka numeracji. Brak tabliczki z numerem domu będzie skutkować karami finansowymi!

Miejscy strażnicy przypominają mieszkańcom Mikołowa o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, której jest się właścicielem.

W trakcie codziennych patroli Strażnicy Miejscy ujawniają, że niektóre budynki nadal nie posiadają numeracji porządkowej posesji. Brak numeracji utrudnia dojazd karetki pogotowia, policji lub straży pożarnej do poszkodowanych osób – informuje komendant mikołowskiej Straży Miejskiej, Bogusław Łuczyk.

Prawidłowe i wyraźne oznaczenie budynku ma służyć nie tylko estetyce, ale głównie ma znaczenie dla listonoszy, kurierów i służb porządkowych, zwłaszcza dla karetek pogotowia i straży pożarnej, przyjeżdżających na wezwanie.

Numeracja budynku – jak prawidłowo oznaczać nieruchomości Mikołów?

Warto pamiętać, że oznaczenie MUSI być wyraźne, ale nie trzeba go dodatkowo doświetlać. Jeśli na jednej posesji znajduje się kilka nieruchomości to w widocznym miejscu (m.in. na ogrodzeniu) powinno się znaleźć tyle numerów, ile budynków zostało objętych oficjalną numeracją.

Twój dom nie ma tabliczki z numerem? Zapłacić karę!

Niestety, za brak tabliczek grożą sankcje karne – od nagany po grzywnę w wysokości 250 złotych! 

Kwestia oznaczania nieruchomości jest regulowana przez przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 roku, a także art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń, który brzmi:

Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również