Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Mikołów: Przebudowa ul. Południowej już za chwilę

  • Dodano: 2019-04-23 06:30, aktualizacja: 2019-04-23 06:59

Za ponad milion złotych Urząd Miasta Mikołowa zdecydował się na przebudowę ul. Południowej. Pierwszy etap inwestycji zakłada modernizację drogi wraz z łącznikiem do ul. Stara Droga.

Wiosna w pełni i miejskie władze zdecydowały o rozpoczęciu realizacji głównych inwestycji drogowych w Mikołowie, zaplanowanych w tym roku. Jedną z nich jest przebudowa fragmentu ul. Południowej na odcinku od skrzyżowania ul. Południowej z ul. Stara Droga do łącznika z ul. Stara Droga. Projekt zakłada również stworzenie nowego połączenia ul. Południowej ze skrzyżowaniem ul. Przyjaciół z ul. Gwarków.

Budowa i remonty dróg to jeden z głównych kierunków działań tej kadencji burmistrza. Najważniejszą inwestycją drogową jest oczywiście budowa centrum przesiadkowego i infrastruktury towarzyszącej. Niemniej budowa innych odcinków, a także remont i utrzymanie posiadanej infrastruktury drogowej pozostaje równie ważny – zapewnia Tomasz Rogula, rzecznik mikołowskiego ratusza.

Przebudowa ul. Południowej w Mikołowie 

Zgodnie z założeniami dokumentacji przetargowej:

Przebudowę istniejącego układu ul. Południowej zaprojektowano w sposób maksymalnie odwzorowujący jej istniejący przebieg sytuacyjny oraz dostosowano do rzędnych istniejących skrzyżowań, wjazdów i linii ogrodzeń. Planowana przebudowa zapewni odpowiednią komunikację na przedmiotowym obszarze. Ponadto przewidziano budowę chodników i ciągów pieszo-jezdnych. 

Etap I obejmował będzie przebudowę ul. Południowej na odcinku ok. 260m od skrzyżowania z ul. Stara Droga do łącznika pomiędzy ul. Południową a ul. Stara Droga, a etap II polegał będzie na przebudowie ul. Południowej na długości ok. 560m na odcinku od łącznika pomiędzy ul. Południową a ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej. 

Plan inwestycji zakłada:

  • przebudowę drogi na długości 330 metrów;
  • niezbędne przekładki uzbrojenia terenu;
  • wykonanie oświetlenia ulicznego;
  • wykonanie tymczasowego (na czas drugiego etapu przebudowy ul. Południowej) zasilania wybudowanego oświetlenia ulicznego;
  • wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej (drugi etap);
  • wykonanie oznakowania tymczasowego oraz docelowego;
  • wykonanie niezbędnych robót umożliwiających funkcjonowanie przebudowanej drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

W ramach inwestycji powstanie łącznik pomiędzy ul. Południową a ul. Przyjaciół wraz z chodnikiem. Jego nawierzchnia o szerokości 6 metrów zostanie wykonania z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA8, a chodnik o szerokości 2 metrów z kostki betonowej bezfazowej.

Ponadto, projekt zakłada wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o zmiennej szerokości 4 m-2,5 m i ciągów pieszych. Na odcinku od łącznika „Południowa - Przyjaciół” do łącznika pomiędzy ul. Południową a ul. Stara Droga zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy i tzw. Strefa zamieszkania wraz z progiem zwalniającym. Zgodnie z założeniami planistów, przebudowa wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu. 

Przy utwardzaniu dróg bierze się pod uwagę szereg czynników – m.in. kwestie uregulowania własności terenu, gęstość zabudowy i natężenie ruchu, istniejącą infrastrukturę podziemną. W przypadku ulicy Południowej spełnione są wszystkie te warunki, stąd decyzja o realizacji długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, która od lat była w czołówce przeznaczonych do realizacji. 

Zadanie będzie przebiegało dwuetapowo – w pierwszym  wyremontowana zostanie część ul. Południowej oraz łącznik do ul. Stara Droga, w drugim etapie pozostała część ul. Południowej, a także wybudowany zostanie łącznik do ul. Przyjaciół – informuje Tomasz Rogula.

Urząd Miasta zwrócił się z wnioskiem do Metropolii o dofinansowanie tej inwestycji (na ponad 485 tys. zł). Zgodnie z informacją miejskich urzędników, decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie.

Do konkursu ofert stanęły dwa przedsiębiorstwa, a Urząd Miasta miał zamiar przeznaczyć na przebudowę 964 942,98 złotych. Ostatecznie inwestycję przeprowadzi firma DROGOMAX z Tarnowskich Gór za kwotę 1 096 371,59 złotych. Zwycięzca przetargu ma czas na realizację zamówienia do 31 października 2019 roku. 

Miejscy urzędnicy unieważnili jednak drugą część postępowania przetargowego ze względu na fakt, iż jedyna złożona oferta (343 077,78 zł) przekracza prawie dziesięciokrotnie sumę, jaką UM Mikołów chce przeznaczyć na wykonanie kanalizacji deszczowej na łączniku z ul. Stara Droga, czyli ponad 35 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.