Wiadomości z Mikołowa

MDK Mikołów ugościł seniorów. Za nami Śląska Konferencja Senioralna

  • Dodano: 2022-10-21 08:00, aktualizacja: 2022-10-21 08:23

Miejski Dom Kultury w Mikołowie został gospodarzem Śląskiej Konferencji Senioralnej. W murach placówki rozmawiano o jakości polityki zdrowotnej w województwie śląskim wobec jego najstarszych mieszkańców.

20 października jest obchodzony jako Europejski Dzień Seniora. Właśnie tego dnia w MDK w Mikołowie zorganizowana została Śląska Konferencja Senioralna: Dialog dla Zdrowia – polityka zdrowotna samorządów województwa śląskiego wobec seniorów.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali wspólnie starosta mikołowski Mirosław Duży wraz z burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą oraz przewodniczącym Powiatowego Forum Seniorów Eugeniuszem Wycisło, którzy podkreślił ważną rolę polityki senioralnej w obliczu starzejącego się w bardzo szybkim tempie polskiego społeczeństwa.

Śląska Konferencja Senioralna w MDK Mikołów

W wydarzeniu tym uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele placówek medycznych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za kształtowanie i realizację lokalnej polityki zdrowotnej, społecznej, senioralnej, delegaci organizacji zrzeszających seniorów, emerytów i rencistów z terenu naszego województwa, a także organizacje pozarządowe, w szczególności działające na rzecz osób starszych oraz Rady i Fora Seniorów z województwa śląskiego.

Zaproszeni do udziału w  konferencji prelegenci w swym wystąpieniach podkreślali, jak ważne jest uwzględnienie potrzeb zdrowotnych seniorów, ze szczególnym naciskiem na działania dotyczące promocji i profilaktyki zdrowia.

Ważnym aspektem było również zwrócenie uwagi na konieczność współpracy i partnerstwa pomiędzy samorządowcami a lokalnymi liderami reprezentującymi osoby w wieku emerytalnym. Mówiono również o wpływie jaki na działania prozdrowotne nakierowane na seniorów mają mieć Rady Seniorów oraz inne reprezentujące te środowisko gremia.

Rozmawiano o polityce zdrowotnej wobec seniorów

Sporo miejsca zajęło także przedstawienie działań realizowanych dla osób w podeszłym wieku przez poszczególne samorządy, a także wsparcie dla nich z Funduszy Europejskich.

Nowy wymiar współpracy JST – NGO w obszarze polityki senioralnej omówił Piotr Bańczyk, zaś Sabina Grzywok zreferowała wyniki warsztatów dotyczących modelu współpracy pomiędzy seniorami a JST w zakresie profilaktyki zdrowia. Konferencje prowadziły przewodnicząca Mikołowskiej Rady Seniorów Dorota Podlodowska-Graczyńska oraz reprezentująca Powiatowe Forum Seniorów Elżbieta Słomka.

Organizatorem był Powiat Mikołowski, Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego, zaś współorganizatorem Miasto Mikołów i Rada Seniorów w Mikołowie. W trakcie trwania sympozjum działały również stoiska NFZ, ZUS oraz innych podmiotów i firm działających  na rzecz seniorów.

śląska konferencja senioralna

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również