Wiadomości z Mikołowa

Liderzy Innowacji 2009

 • Dodano: 2009-09-17 15:07

W Sali Sejmu Śląskiego wręczono statuetki laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Lider Innowacji - 2009.

Wyróżnienia przyznawane są za wieloletni wybitny wkład w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki oraz w promocję i wspieranie wynalazczości na terenie Województwa Śląskiego. Statuetki wręczył marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz przewodniczący Sejmiku Michał Czarski.

Tegoroczna VIII edycja konkursu organizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Prezesa Urzędu Patentowego RP, została ostatecznie rozstrzygnięta przez Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr inż. Romana Wusatowskiego 29 lipca 2009.

Jury przyznało tytuły i statuetki LIDER INNOWACJI 2009:

 • Henrykowi Składanicowi - Prezesowi Zarządu Spółki Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o. za "Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych prowadzących do rozwoju technik poziomego odlewania ciągłego wyrobów z brązu",
 • Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. w Katowicach za rozwiązanie pt.: "Linia ozonu i węgla aktywnego w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczałkowice" oraz rozwiązanie pt.: "Laboratorium Chemiczne i Mikrobiologiczne Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.",
 • Instytutowi Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie za rozwiązanie pt.: „Termiczna metoda przekształcania osadów ściekowych w lekkie kruszywa dla budownictwa" oraz wspólnie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno - Wdrożeniowym "WAMET" w Bydgoszczy za rozwiązanie pt.: "Innowacyjna Hydrauliczna Pionowa Wiertnica Wielozadaniowa do Robót Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych H 30 G",
 • Instytutowi Nafty i Gazu w Krakowie za "Opracowywanie i wdrażanie" na potrzeby polskiego przemysłu rafineryjnego innowacyjnych światowej klasy rozwiązań technologicznych związanych z procesami doskonalenia jakości paliw i olejów, wytwarzania nowoczesnych dodatków uszlachetniających paliwa, oraz proekologiczne dotyczące biokomponentów w paliwach, a także utylizacji wysoce niebezpiecznych dla środowiska odpadów ropopochodnych.",
 • Przemysłowemu Instytutowi Maszyn Rolniczych w Poznaniu za wynalazek pt.: "Urządzenie do otwierania pary ramion bocznych wielosegmentowego wału uprawowego",
 • Firmie "SALAG" Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Suwałkach za wzór użytkowy pt.: "Listwa przypodłogowa linii NG",
 • Spółdzielni "Domena" w Bielsku - Białej za rozwiązanie pt.: „Informatyczny system gromadzenia i przetwarzania sygnałów z urządzeń i systemów alarmowych."


Ogólnopolski Konkurs LIDER INNOWACJI został zainaugurowany w 2002 roku podczas otwarcia Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG-KATOWICE 2002.
Od razu wzbudził duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców, zaplecza naukowo-badawczego, uczelni wyższych i szkół, jak również indywidualnych wynalazców i racjonalizatorów. Głównym organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach przy współpracy z firmą Eurobusiness-Haller w Katowicach.

We wszystkich ośmiu dotychczasowych edycjach konkursu o zaszczytny tytuł lidera ubiegały się firmy i twórcy z różnych regionów naszego kraju, w rezultacie czego 83 laureatów uzyskało tytuł LIDER INNOWACJI. Organizatorzy konkursu bardzo szeroko potraktowali pojęcie innowacyjności i oprócz wynalazków oraz nowych rozwiązań technicznych do tytułu lidera były nominowane np. nowe produkty powstałe na bazie wynalazków, nowatorskie rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, innowacyjne systemy gromadzenia i przetwarzania danych, nowoczesne programy nauczania, wybitne prace dyplomowe czy nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania.


Podczas uroczystości uhonorowano także osoby promujące i popularyzację innowacyjności. Otrzymały one Honorowego Medalu im. Adama Graczyńskiego.
Pierwsza edycja medalu zainaugurowana została w 2005 roku. Dotąd wręczono już 18 medali osobom, firmom i instytucjom, placówkom naukowo-badawczym, w tym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego.

Medal przyznawany przez Regionalne Centrum Innowacji ŚlWKTiR w Katowicach jest wyróżnieniem przyznawanym głównie za promocję i popularyzację innowacyjności oraz postawy sprzyjające innowacjom i burzące bariery rozwoju przedsiębiorczości, owocujące postępem naukowo-technicznym w gospodarce. Istnienie takiego medalu ma stanowić sygnał głównie dla ludzi młodych wchodzących w aktywność zawodową i naukową, że pasja nowatora, człowieka twórczego, zawsze cieszyć się będzie społecznym uznaniem.

Laureatami V edycji Honorowego Medalu im. Adama Graczyńskiego zostali:

 • Zbigniew Ciupiński - Redaktor Naczelny ogólnopolskiego czasopisma "NOWATOR XXI" za promocję i popularyzację osiągnięć śląskich wynalazców, innowacyjnych firm i zaplecza naukowo - badawczego.
 • dr Waldemar Matusiak - emerytowany Dyrektor Gabinetu Prezesa Urzędu Patentowego RP, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, za wieloletnią pomoc merytoryczną oraz wspieranie społecznego ruchu wynalazczości i przedsięwzięć innowacyjnych w województwie śląskim.
 • Prof. dr hab. Andrzej Szewc - Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, za ogromny wkład pracy naukowej, autorskiej i publicystycznej w rozwój wynalazczości i popularyzację prawa własności intelektualnej w województwie śląskim.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również