Wiadomości z Mikołowa

Konkurs dla NGO "Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus"

  • Dodano: 2021-01-27 07:00, aktualizacja: 2021-01-26 21:48

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego.

"Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus"

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w
okresie od 01 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.