Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Instytut Mikołowski ogłasza XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

  • Dodano: 2020-02-17 08:15, aktualizacja: 2020-02-28 12:55

Instytut Mikołowski ogłasza XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą (posiadającą takie samo godło) zawierającą: dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy), i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw – stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie – do dnia 1 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Instytut Mikołowski ul. Konstytucji 3 Maja 18, 43 – 190 Mikołów

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 8 maja, 2020 r. o godz. 18. 30 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Jacek Bierut (przewodniczący), Piotr Gajda i Arkadiusz Kremza.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl

Instytut Mikołowski ogłasza XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.