Wiadomości z Mikołowa

Co z przyszłością pacjentów Centrum Zdrowia w Mikołowie? Jest apel Rady Powiatu

  • Dodano: 2021-05-17 15:30

Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego, Barbara Pepke zwróciła się z oficjalnym wnioskiem do Zarządu Powiatu Mikołowskiego o przeanalizowanie i rozeznanie potrzeb Szpitala Powiatowego, czyli Centrum Zdrowia w Mikołowie pod kątem finansowania potrzeb mieszkańców powiatu mikołowskiego w zakresie opieki medycznej.

Czas pandemii stworzył ogromne trudności w dostępie do usług medycznych. Placówki zobowiązane do świadczenia usług medycznych niejednokrotnie są zmuszone skupić się na pomocy osobom z COVID-19.

Drugim problemem jest izolacja i dystans części placówek publicznej służby zdrowia, uzasadniana koniecznością ochrony personelu medycznego przed zakażeniem – wyjaśnia w piśmie przewodnicząca Rady Powiatu.

W Mikołowie, dokładnie tak samo, jak w całym kraju w ostatnich miesiącach można z łatwością zaobserwować utrudniony dostęp do opieki medycznej, co w skali kraju przełożyło się na potężny wzrost zgonów tzw. niecovidowych.

Wiele osób umiera z powodu zaniedbania stanu zdrowia i braku dostępu do konsultacji medycznych. Taka sytuacja jest niedopuszczalna – przekonuje Barbara Pepke.

Rada Powiatu wnioskuje o rozważenie wsparcia Szpitala Powiatowego w kwestii zorganizowania pomocy medycznej mieszkańcom powiatu.

Osobiście jestem zdania, iż nastąpił czas, kiedy samorząd zmuszony jest przeanalizować swoje plany inwestycyjne. Cóż nam po pięknych nowych chodnikach, na których będą umierali nasi mieszkańcy zaniedbani, zostawieni samym sobie, bez pomocy medycznej” – przekonuje przewodnicząca Rady Powiatu.

Szpital Powiatowy wymaga pomocy finansowej i logistycznej ze strony Starostwa Powiatowego? Mocny wniosek przewodniczącej Rady Powiatu

Wicestarosta Tadeusz Marszolik przekazał w oficjalnym piśmie, że wszystkie organy decydujące o kierunku działań Centrum Zdrowia w Mikołowie, czyli Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, szczególnie Zarząd Spółki prowadzą przewidziane prawem działania w kierunku zapewnienia optymalnego poziomu istnienia spółki w zakresie zabezpieczenia w udzielaniu świadczeń medycznych na terenie powiatu.

Władze powiatu nie kryją jednak tego, że podobnie, jak inne szpitale w Polsce Centrum Zdrowia boryka się z poważnymi problemami finansowymi, a spółka zakończyła 2020 rok z ujemnym wynikiem finansowym. Szczegółowe finansowe sprawozdanie trafi do KRS w czerwcu 2021 roku po zatwierdzeniu przez właściwe organy.

Główne przyczyny nie najlepszej kondycji finansowej Szpitala związane są z wysokimi kosztami podstawowej działalności operacyjnej oraz rażąco niską wyceną procedur medycznych. Mimo niekorzystnych warunków otoczenia Zarząd Spółki podjął dynamiczne działania, które pozwoliły pozyskać dodatkowe zewnętrzne środki finansowe oraz doraźnie ustabilizować sytuację finansową szpitala – możemy przeczytać w odpowiedzi Tadeusza Marszolika.

Wicestarosta zaznacza, że poprawa sytuacji może nastąpić dopiero w dalszej perspektywie, przy zmianie warunków finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zarząd Powiatu ma pełną wiedzę o działaniach jednostki we wszystkich aspektach i ma sprawować pełen nadzór właścicielski w każdym wymiarze. Centrum Zdrowia zostało również wsparte sumą 1,1 mln złotych w 2020 roku, a w obecnym przewiduje się dopłatę z budżetu powiatu w postaci miliona złotych i 645 tysięcy złotych jako zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów unijnych.

Intencją zarówno Zarządu Powiatu, jak i kierownictwa Centrum Zdrowia w Mikołowie jest utrzymanie i zabezpieczenie świadczeń medycznych na terenie naszego powiatu na dotychczasowym poziomie, co w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej odgrywa kluczową rolę. Mimo bieżących trudności finansowych, celem Zarządu Spółki jest rozwijanie prowadzonej działalności i poprawa efektywności funkcjonowania, co będzie wspierane przez Powiat Mikołowski w miarę możliwości finansowych – wyjaśnia Tadeusz Marszolik.

Komentarze (1)    dodaj »

  • Kuba Batanachama

    Mikołowskie szpitale to umieranie do czego w znacznym stopniu przyczynia się nie dofinansowanie ze strony miasta. Jest tak bo miasto (nie bez powodu) faworyzuje prywatną (odpłatną) służbę zdrowia. Jako obywatele płacimy składki na FNZ i podatki, ale kto niema pieniędzy na prywatne leczenie umiera. Mam nadzieję że naród i mieszkańcy naszego miasta kiedyś rozliczą złodziei na intratnych posadkach w Ratuszu i Starostwie za obecny stan rzeczy...

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również