Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

40. Sesja Rady Miejskiej za nami

  • Dodano: 2018-03-21 12:15, aktualizacja: 2019-04-12 08:09

Wczoraj odbyła się 40. w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej. Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Antoniego Puchera i powitali nowego sołtysa Bujakowa, Andrzeja Sobotę.

Mieszkańcy o sprawach miasta

Na początku głos oddano zgromadzonym licznie w sali plenarnej Białego Domku mieszkańcom Mikołowa. Propozycja ta padła ze strony przewodniczącego Rady Miejskiej, Michała Rupika. Aneta Aleksander jako wysłannik Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 w Paniowach zaalarmowała Radę o trudnej sytuacji placówki i wystosowała apel o podjęcie starań w sprawie rozbudowy i remontu szkoły. Paniowska podstawówka niezwłocznie potrzebuje modernizacji. Wpływ na to ma nie tylko jej obecny stan, ale przede wszystkim zmiany, które zajdą wraz z nowym rokiem szkolnym. W placówce będzie uczyć się o blisko 80 uczniów więcej niż do tej pory. Przedstawicielka RR przekazała opinię rodziców, których zdaniem dzieci uczą się w niegodnych warunkach, jest ciasno, a przez to niebezpiecznie, brakuje świetlicy i sal do nauki, a istniejące są za ciasne dla rosnącej liczby dzieci.

Padł również przykład stołówki służącej również jako świetlica, której kubatura nie jest dostosowana do potrzeb uczniów, a wiele z nich w porze obiadowej musi opuszczać pomieszczenie, by inne dzieci mogły zjeść. Część dzieci musi spożywać posiłek w ciasnym korytarzu, co w opinii rodziców nie powinno mieć miejsca, gdyż stanowi złamanie obowiązujących norm sanitarno-epidemiologicznych. Problemem szkoły jest również brak właściwych szatni i przymusowa adaptacja pomieszczeń na przebieralnie (w tym gabinetu higienistki). Szkoła nie posiada także magazynu i pomieszczenia gospodarczego, służącego zespołowi sprzątającemu. Brak także właściwego pomieszczenia na pokój nauczycielski.

Burmistrz Stanisław Piechula poinformował o procedowaniu podczas sesji projektu uchwały o skierowaniu środków finansowych na kompleksowy remont szkoły. Przypomniał także, że reforma edukacji wymusiła na samorządach ponadprogramowe inwestycje na adaptację placówek oświatowych do nowej rzeczywistości. Pojawiła się również sprawa modernizacji i budowy trzech przedszkoli: przy ul. M. Kownackiej, w Paniowach oraz w Borowej Wsi.

Ponadto mieszkańcy zakwestionowali projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gniotka, który i tak został zdjęty z harmonogramu wczorajszych obrad. Padło pytanie o cel powstania drogi, która – jak wynika z planu – miałaby dzielić dwie posesje przeznaczone w przyszłości na szkołę i przedszkole, a Bożena Zwonik mówiła o niewłaściwych zapisach w przedstawionym projekcie.

Kwestie podstawowe i uchwały

Jako jedno z tematów przewodnich marcowej sesji RM pojawiło się miejskie bezpieczeństwo. Mikołowscy radni zapoznali się z pisemnymi sprawozdaniami za 2017 rok złożonymi przez KP Państwowej Straży Pożarnej, gminne OSP, Komendę Powiatową Policji i Straż Miejską. Bez konieczności przeprowadzenia debaty radni podjęli zaprezentowany przez radnego Krzysztofa Żura protokół komisji rewizyjnej dotyczący analizy kosztów wywozu śmieci w latach 2013-2015, a także umów z firmami zajmującymi się przeprowadzaniem tych usług.

Wśród uchwał, które były wczoraj procedowane znalazły się m.in. zmiany w budżecie miasta na 2017 rok i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028. Radni nie zgodzili się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z mikołowskiego budżetu na 2019 rok, przyznali jednak dotację dla OSP Mikołów w wysokości ponad 262 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przekazane na kupno sprzętu ratownictwa technicznego i samochodu ratowniczo–gaśniczego. Radni zdecydowali także o podjęciu działań w sprawie przygotowania kolejnej, IV. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Mikołów i zgodzili się na ustanowienie służebności gruntowej jednej z działek na ul. Podleskiej.

Radni zdecydowali także o sposobach wynajmu lokali mieszkalnych komunalnych, poprawiona została również podjęta podczas styczniowej sesji RM uchwała dotycząca warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Rada przyjęła także projekt trybu wspierania i udzielania pomocy zaproszonym repatriantom i ich rodzinom.

Cztery ulice na terenie Śmiłowic zyskało nowych patronów. To Wojciech Kilar, Fryderyk Chopin, Władysław Szpilman i Ignacy Paderewski. Ważną kwestią w kontekście jesiennych wyborów samorządowych jest wprowadzenie nowego podziału Gminy Mikołów  na okręgi wyborcze.

Informacje Przewodniczącego RM i burmistrza Mikołowa, głosy radnych

Szef Rady Miejskiej, Michał Rupik przekazał radnym, że komisja rewizyjna, która na zlecenie Rady przeprowadza analizę dotyczącą zgodności zatrudnienia komendanta Straży Miejskiej, Bogusław Łuczyk z przepisami prawa ma wątpliwości w tej sprawie. Członkowie komisji zgodnie twierdzą, że jako organ nie mają możliwości ustalania podobnych kwestii, gdyż Straż Miejska nie należy do jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów. Radni zmienili zatem treść wniosku do komisji rewizyjnej. Jego cel jest jednak identyczny ze zgłaszanym uprzednio.

Burmistrz Stanisław Piechula przypomniał o stworzeniu w ramach działań Zakładu Usług Komunalnych grupy interwencyjnej, która na bieżąco rozwiązuje problemy zgłaszane przez mieszkańców. Powiadomił również o wdrożeniu aplikacji System Informacji Przestrzennej na urządzenia mobilne, a także poinformował o nowych miejscach parkingowych przy ulicach Norwida, Okrzei i Waryńskiego.

Spośród radnych jako pierwsza głos zabrała Krystyna Świerkot, która dziękując uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 za wolontariat przy świątecznej zbiórce nie zgodziła się z działaniami mikołowskiego magistratu w sprawie organizacji oficjalnych wagarów dla uczniów. Jej zdanie poparła radna Stanisława Hajduk–Bies. Na zarzuty obu radnych odpowiedział sekretarz miasta, Jakub Jarząbek stwierdzając, że tradycyjne obchody pierwszego dnia wiosny, które mają związek z wagarami zostały zaplanowane jako impreza rekreacyjna i sportowa.

Stanisława Hajduk–Bies wystosowała zaproszenie dla mieszkańców Mikołowa do uczestnictwa w Mszy Świętej w kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej i uczczenia ofiar mordu katyńskiego. Pojawiła się również sprawa działań na rzecz ograniczenia dostępu do napojów alkoholowych. Radna Iwona Spychała–Długosz ma nadzieję, że mieszkańcy chętnie wypowiedzą się w tym temacie.

Przewodniczący RM Michał Rupik przypomniał radnym i miejskim władzom o zapewnieniu właściwej nawierzchni ul. Matejki, która po zimie pełna jest dziur i wybojów. To zgłoszenie odbyło się na prośbę mieszkańców.

Sesja Rady Miejskiej zakończyła się minutą ciszy na cześć zmarłego na początku marca sołtysa Bujakowa Antoniego Puchera. Na stanowisku zastąpił go Andrzej Sobota.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.