Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

  Godziny otwarcia Referatu Ochrony Środowiska (Rynek 16, pok. 25):

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00

  Telefony do Referatu Ochrony Środowiska:

  • 32 324 84 74 - 76

Wnioski do pobrania

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów pobierz wniosek
zgłoszenie informacji o występowaniu Azbestu i PCB -
zgłoszenie skargi dotyczącej niewłaściwie odprowadzanych ścieków z gruntów sąsiednich -
zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę

 pobierz wniosek dot. rowu

 pobierz wniosek dot. drenażu

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pobierz wniosek
przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwizięcia pobierz wniosek
udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków  pobierz wniosek
udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii

 pobierz wniosek - solary

 pobierz wniosek - piec

udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej  pobierz wniosek

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców