Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta?

Meldunki

  Godziny otwarcia Referatu Spraw Obywatelskich (ul. Miarki 15, pok. 12-14):

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00

  Telefony do Referatu Spraw Obywatelskich:

  • 32 324 84 55 - 58

Wnioski do pobrania

zgłoszenie obywatela polskiego wyjazdu poza granice RP  pobierz wniosek
zgłoszenie obywatela polskiego powrotu do RP  pobierz wniosek
wymeldowanie obywatela RP z pobytu stałego  pobierz wniosek
wymeldowanie obywatela RP z pobytu czasowego  pobierz wniosek
zameldowanie obywatela RP na pobyt stały  pobierz wniosek
zameldowanie obywatela RP na pobyt czasowy  pobierz wniosek
zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały pobierz wniosek
zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy pobierz wniosek
wymeldowanie cudzoziemców z pobytu stałego  pobierz wniosek
wymeldowanie cudzoziemców z pobytu czasowego  pobierz wniosek
wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych -
wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności -
wydanie decyzji w sprawie o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały pobierz wniosek
wymeldowanie z pobytu stałego pobierz wniosek
wymeldowanie z pobytu czasowego pobierz wniosek
wydanie decyzji w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące pobierz wniosek
udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych pobierz wniosek

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców