Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Małżeństwa, narodziny, zgony. Zmiana imion i nazw

Małżeństwa, narodziny, zgony. Zmiana imion i nazwisk

  Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Miarki 15, pok. 5):

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00

  Telefony do Urzędu Stanu Cywilnego:

  • 32 226 20 13

Wnioski do pobrania

zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC informacje -
zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi informacje -
wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa informacje -
odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą informacje -
przeniesienie do rejestru stanu cywilnego dokumentu zagranicznego będącego dowodem zdarzenia – transkrypcja (zgon) informacje pobierz wniosek
przeniesienie do rejestru stanu cywilnego dokumentu zagranicznego będącego dowodem zdarzenia – transkrypcja (narodziny)  informacje pobierz wniosek
przeniesienie do rejestru stanu cywilnego dokumentu zagranicznego będącego dowodem zdarzenia – transkrypcja (małżeństwo)  informacje pobierz wniosek
powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego informacje -
zmiana imienia lub nazwiska informacje pobierz wniosek
sporządzenie aktu urodzenia informacje -
złożenie oświadczenia o uznaniu dziecka informacje -
zmiana imienia (imion) dziecka informacje -
nadanie dziecku nazwiska męża matki informacje -
sporządzenie aktu zgonu informacje -
wydanie odpisu aktów stanu cywilnego informacje pobierz wniosek
sprostowanie aktu stanu cywilnego informacje -
uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego informacje -
rejestracja zdarzeń, które nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego informacje -

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców