Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

  Godziny otwarcia Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej (ul. Miarki 15, pok. 15):

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00

  Telefony do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej:

  • 32 324 84 53 - 54

Wnioski do pobrania

wpis do ewidencji działalności gospodarczej pobierz wniosek
zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej pobierz wniosek
wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej pobierz wniosek
zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej pobierz wniosek
udzielenie informacji o przedsiębiorcach pobierz wniosek
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży pobierz wniosek
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć pobierz wniosek
jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pobierz wniosek
opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów aloholowych  pobierz wniosek
wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części -
udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

pobierz wniosek

 pobierz wniosek o zmianę licencji

wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych pobierz wniosek
wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych pobierz wniosek
Wpis lub zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  pobierz wniosek
Sprawozdawczość przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i transportu nieczystości cieklych  pobierz wniosek

Znalazłeś błąd? napisz »

Dla mieszkańców

Dla przedsiębiorców