Wiadomości z Mikołowa

Znamy wyniki egzaminów gimnazjalnych i ośmioklasisty. Jak wypadli mikołowianie?

 • Dodano: 2019-07-04 17:15, aktualizacja: 2019-07-05 12:52

OKE w Jaworznie podała oficjalne wyniki egzaminów gimnazjalnych i ośmioklasisty 2019. Sprawdźmy, jak wypadli w nich młodzi mieszkańcy Mikołowa i powiatu mikołowskiego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazała do wiadomości publicznej wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych i ośmioklasisty. Postanowiliśmy sprawdzić, jak z oboma testami poradzili sobie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Mikołowa i całego powiatu mikołowskiego.

Do egzaminu gimnazjalnego podeszło 37 481 spośród 37 9243 uczniów III klas gimnazjum (ok. 98,83 proc.). W części humanistycznej uczniowie przystąpili do dwóch egzaminów: z języka polskiego, a także historii i wiedzy o społeczeństwie. Z językiem ojczystym zmierzyło się na terenie powiatu mikołowskiego 813 uczniów, a wynik przez nich uzyskany to 66,09 proc. Nasi uczniowie wyprzedzili tym samym sąsiadów – Katowice (64,29 proc.), Gliwice (65,47 proc.), Rudę Śląską (60,22 proc.), Pszczynę (64,59 proc.), Tychy (64,58 proc.) i Żory (64,98 proc.). Średnia dla województwa śląskiego wynosi 63,39 proc., najlepszy wynik uzyskali uczniowie z Bielska-Białej (67,27 proc.), a najsłabszy mieszkańcy Siemianowic Śląskich (57,57 proc.).

Najlepiej z językiem polskim poradzili sobie gimnazjaliści z Mikołowa (68,83 proc.), na drugim miejscu znaleźli się mieszkańcy Wyr (65,93 proc.), Orzesza (64,43 proc.), Ornontowic (63,24 proc.) i Łazisk Górnych (62,52 proc.). 

Wysoki wynik uzyskali mieszkańcy powiatu mikołowskiego z historii i wiedzy o społeczeństwie – 61,67 proc. Okazaliśmy się lepsi od wszystkich naszych sąsiadów – Katowic (59,14 proc.), Gliwic (61,39 proc.), Rudy Śląskiej (54,54 proc.), Pszczyny (58,88 proc.), Żor (58,02 proc.) i Tychów (60,39 proc.). Średnia dla województwa wyniosła 58,32 proc., a najlepiej ten egzamin poszedł mieszkańcom Bielska-Białej (62,77 proc.). 

W powiecie historię w najwyższym procencie zdali mikołowianie – 65,03 proc. Za mieszkańcami stolicy powiatu plasują się Wyry (62,19 proc.), Ornontowice (59,92 proc.), Orzesze (59,29 proc.) i Łaziska Górne (59,75 proc.). 

„Królowa nauk” w powiecie mikołowskim poszła na zadowalającym poziomie, podobnym do reszty miast regionu. Gimnazjaliści uzyskali średni wynik na poziomie 44,66 proc., wyprzedzając m.in. Rudę Śląską (37,18 proc.), Katowice (43,12 proc.) czy Żory (42,23 proc.). Lepsi byli natomiast mieszkańcy Gliwic (46,40 proc.) i Tychów (45,17 proc.). Średnia dla województwa śląskiego wynosi 41,30 proc.

Wśród gmin powiatu matematykę najlepiej zdali młodzi mikołowianie (49,99 proc.), wyrzanie (46,88 proc.) i orzeszanie (41,01 proc.). Trochę gorzej poszło mieszkańcom Ornontowic (38,04 proc.) i Łazisk Górnych (37,30 proc.).

Test z przedmiotów przyrodniczych zdawało w powiecie mikołowskim 813 uczniów, którym udało się uzyskać drugi z najlepszych wyników w województwie – 52,71 proc. (wyprzedzili nas jedynie bielszczanie – 53,46 proc.). Średnia dla województwa wyniosła 48,58 proc. Egzamin najlepiej poszedł mikołowianom, którzy zdali go średnio na 56,52 proc.. Na kolejnych miejscach plasują się mieszkańcy Wyr (52,36 proc.), Orzesza (50,10 proc.), Łazisk Górnych (48,57 proc.) i Ornontowic (47,31 proc.). 

Równie dobrze gimnazjaliści z powiatu poradzili sobie z angielskim na poziomie podstawowym, uzyskując średni wynik na poziomie 74,43 proc. W tym przypadku znów wyprzedzili nas tylko uczniowie z Bielska-Białej (75,15 proc). Średnia dla województwa wynosi 69,19 proc. Najlepsze wyniki wśród gmin powiatu osiągnęli mikołowianie (77,59 proc.), ornontowiczanie (73,80 proc.) i mieszkańcy Wyr (73,78 proc.). Niewielkie słabsze wyniki odnotowano w Orzeszu (72,44 proc.) i Łaziskach Górnych (69,95 proc.). Gimnazjaliści z Mikołowa uzyskali trzeci najlepszy wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym (59,38 proc.). Lepsi okazali się jedynie uczniowie z Bielska-Białej (59,97 proc.) i Gliwic (59,49 proc.). Średnia dla województwa wyniosła w tym przypadku 52,94 proc. Klasyfikację wyników znów otwierają mikołowianie z osiągnięciem średniej na poziomie 64,83 proc. Tuż za naszymi uczniami plasują się mieszkańcy Wyr (60,08 proc.), Ornontowic (57,02 proc.), Łazisk Górnych (53,75 proc.) i Orzesza (53,51 proc.).

Wyniki egzaminów gimnazjalnych – szkoły podstawowe w Mikołowie

Egzamin z języka polskiego

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 72,44 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 65,10 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 62,13 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 63,65 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 74,55 proc.

Egzamin z historii i WOS

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 69,98 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 61,48 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 55,63 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 59,50 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 68,82 proc.

Egzamin z matematyki

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 57,75 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 40,33 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 37,71 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 37,75 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 49,18 proc.

Egzamin z przedmiotów przyrodniczych

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 62,70 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 53,33 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 45,97 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 47,05 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 53 proc.

Egzamin z języka angielskiego (poziom podstawowy)

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 80,49 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 73,24 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 71,39 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 71,40 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 90,18 proc.

Egzamin z języka angielskiego (poziom rozszerzony)

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 69,32 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 50,48 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 57,41 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 54,85 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 83,18 proc.

Egzamin ośmioklasisty w Mikołowie i powiecie mikołowskim

Do egzaminu ósmoklasisty w tym roku przystąpiło 41 044 spośród około 41 7473 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98,32 proc.). W całym powiecie mikołowskim egzamin ośmioklasisty z języka polskiego zdawało łącznie 974 uczniów, uzyskując średni wynik na poziomie 65,01 proc. Młodzi mieszkańcy powiatu mikołowskiego wyprzedzili w ten sposób rudzian (60,49 proc.), żorzan (64,48 proc.), gliwiczan (64,82 proc. dla mieszkańców Gliwic i 62,06 proc. dla mieszkańców powiatu) i pszczynian (62,88 proc.). Lepsi od naszej młodzieży okazali się w tym egzaminie tylko katowiczanie (67,68 proc.) i tyszanie, którzy uzyskali wynik na poziomie 67,1 proc. Najlepiej w języku polskim sprawdzili się uczniowie z powiatu tarnogórskiego (67,99 proc.), a najsłabiej egzamin napisali młodzi bytomianie (57,92 proc.). Średnia w województwie to 64,12 proc.

Wśród gmin powiatu mikołowskiego egzamin z języka polskiego najlepiej napisali ośmioklasiści z Mikołowa, uzyskując wynik na poziomie 66,64 proc. (do testu podeszło 403 uczniów). Na drugim miejscu uplasowali się mieszkańcy Wyr (64,87 proc.), później Orzesza (64,63 proc.), Ornontowic (63,53 proc.) i Łazisk Górnych (62,94 proc.).

Młodzi mieszkańcy powiatu mikołowskiego dość dobrze wypadli również w teście z matematyki. Nasz wynik to 47,06 proc. Lepsi od naszej młodzieży okazali się mieszkańcy Katowic (48,69 proc.), Tychów (47,80 proc.) i Gliwic (47,90 proc., w powiecie 42,56 proc.), wyprzedzamy natomiast rudzian (38,44 proc.), żorzan (44,82 proc.) i pszczynian (45,59 proc.). Średni wynik dla województwa śląskiego to 44,74 proc.

W przypadku matematyki wśród gmin powiatu najlepsi po raz drugi okazali się mikołowianie z wynikiem 51,83 proc. (do egzaminu przystąpiło 402 uczniów). Drugie miejsce zajęli mieszkańcy Wyr (51,02 proc.), Orzesza (47,75 proc.), Ornontowic (44,85 proc.) i Łazisk Górnych (37,47 proc.). 

Trzecim z egzaminów, do których podeszli ośmioklasiści jest język angielski. W tym przypadku mikołowska młodzież uzyskała jeden z najlepszych wyników w województwie – 63,68 proc. Najlepsi okazali się tym razem młodzi mieszkańcy Wyr ze średnią zdawalnością na poziomie 71,27 proc. Zaraz za nimi znaleźli się mikołowianie (67,37 proc. – 398 uczniów zdawało egzamin), ornontowiczanie (62,96 proc.), orzeszanie (59,61 proc.) i łaziszczanie (58,03 proc.). 

Na tle naszych sąsiadów wypadamy bardzo dobrze – wyprzedzamy rudzian (53,21 proc. – najsłabszy wynik w województwie śląskim), żorzan (60,86 proc.) i pszczynian (57,03 proc.). Lepsi od naszej młodzieży okazali się w tym egzaminie gliwiczanie (66,74 proc. dla mieszkańców Gliwic i 60,80 proc.), katowiczanie (67,01 proc. – najlepszy wynik w regionie) i tyszanie, którzy uzyskali wynik na poziomie 65,94 proc. Średnia w województwie to 60,23 proc.

Porównywalnie dobrze z resztą regionu poradzili sobie uczniowie z powiatu mikołowskiego podchodzący do egzaminu z języka niemieckiego. Nasza młodzież uzyskała średni wynik na poziomie 44 proc., wyprzedzając m.in. mieszkańców Tychów, Pszczyny, Rudy Śląskiej czy Katowic. Lepsi od nas byli jedynie młodzi gliwiczanie (54,26 proc.) i żorzanie, którzy wyjątkowo się popisali, uzyskując 96,67 proc.! W powiecie najlepiej egzamin z niemieckiego zdali mieszkańcy Orzesza (84 proc.), drugie miejsce zajęli wyrzanie (41 proc.), a trzecie mikołowianie (34 proc.). Średni wynik w województwie to 43,09 proc.

Wyniki egzaminów ośmioklasisty – szkoły podstawowe w Mikołowie

Egzamin z języka polskiego

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 70,9 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków – 73,52 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej – 77,23 proc. – najlepszy wynik wśród szkół publicznych 
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka – 44,95 proc. 
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 52,26 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 7 – 65,10 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego – 71,43 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 60,68 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 63,17 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 80,53 proc.

Egzamin z matematyki

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 59,25 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków – 58,20 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej – 60,16 proc. – najlepszy wynik wśród szkół publicznych 
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka – 34,84 proc. 
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 37,43 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 7 – 54,07 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego – 53,29 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 37,57 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 49,28 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 60,07 proc.

Egzamin z języka angielskiego

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich – 73,15 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków – 76,89 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej – 79,74 proc. – najlepszy wynik wśród szkół publicznych 
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka – 46,25 proc. 
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II – 48,65 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 7 – 61,52 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego – 67,76 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 56,09 proc.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika – 65,14 proc.
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana – 86,07 proc.

Egzamin z języka niemieckiego

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka – 40 proc. 
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki – 39 proc.

Komentarze (3)    dodaj »

 • Była uczennica

  Sp 5 - leży i kwiczy niemiłosiernie...

 • Dyrektor DUAL-a

  Dzień dobry. Bardzo proszę o poprawienie wyniku DUAL-a na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wynik zgodnie z informacją OKE to 90,18% a nie 74,55%. Dziękuję.

 • Mama ucznia

  Witam a gdzie wyniki szkoły podstawowej nr 2 w Mikołowie. Przecież taka szkoła również istnieje. Nie jest to całościowy wynik egzaminów.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojMikolow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również