Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Znamy propozycję stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

  • Dodano: 2017-10-12 11:45

Burmistrz Mikołowa skierował do rozpatrzenia podczas nadchodzącej sesji Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczący nowych stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok.

Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej radni zajmą się projektem stawek podatkowych dla nieruchomości, poddanym do głosowania przez burmistrza Mikołowa, Stanisława Piechulę. Prześledźmy propozycje stawek podatkowych od budynków lub ich części. Właściciele budynków mieszkalnych będą musieli wnieść opłatę w wysokości 73 groszy od 1 m² powierzchni użytkowej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą (również w budynkach mieszkalnych zajętych na jej prowadzenie w całości lub części) zapłacą 22,88 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej, czyli 43 grosze więcej niż w tym roku.

W przypadku budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka podatkowa ma wynieść 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (20 groszy więcej niż w 2017 roku). Placówki służby zdrowia będą zobowiązane do zapłaty 4,70 złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej – 9 groszy więcej niż obecnie. W przypadku budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego stawka ma wynieść 7,11 złotych (13 groszy więcej niż w tej chwili).

Propozycja stawek od nieruchomości na 2018 rok od gruntów nie różni się dramatycznie od obecnie obowiązujących kosztów. Za metr kwadratowy gruntu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, niezależnie od sposobu zakwalifikowania do ewidencji gruntów i budynków trzeba będzie zapłacić 89 groszy (o 2 grosze więcej niż w tym roku). Za ziemie pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych opłata ma wynieść 4,43 złotych od hektara powierzchni (9 groszy mniej niż w 2017 roku).

Za pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP trzeba będzie zapłacić 41 groszy za m2 powierzchni. Metr kwadratowy ziemi niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, położonych na terenach przewidzianych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługową i mieszaną wniesiona ma kosztować 3,04 złotych (6 groszy więcej niż w tym roku).

Zaproponowane w projekcie uchwały stawki są niższe od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, mieszczą się w granicach górnych stawek kwotowych podatków. Nie odbiegają także wysokością od stawek obowiązujących w 2017 roku w innych miastach czy gminach w kraju – argumentuje w projekcie ustawy burmistrz Mikołowa, Stanisław Piechula.

Określone przez burmistrza stawki są w wielu przypadkach dużo mniejsze – nawet o kilkadziesiąt groszy – niż zaopiniowane przez MRiF. Przez to (o ile przewidziane w projekcie stawki wejdą w życie) do miejskiej kasy trafi o blisko 770,5 tysiąca złotych mniej.