Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Wielka modernizacja na osiedlu Mickiewicza

  • Dodano: 2017-09-24 11:15

Nowa kanalizacja, zmodernizowana sieć wodociągowa i ciepłownicza – wszystko to ma być gotowe do końca przyszłego roku. Mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia związane z pracami ziemnymi.

Do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, która biegnie pod terenami zielonymi wzdłuż budynków 2, 6, 8, 14, 22 i 24, zostaną przyłączone budynki nr 13, 15, 17, 18, 19, 20 i 21 przy ul. Mickiewicza, a także budynki 42, 44 i 46 przy Żwirki i Wigury.

Sieć wodociągowa zostanie zmodernizowana, aby poprawić jakość i parametry techniczne dostarczanej na osiedle wody. W szczególności chodzi o budynki od nr 1 do 21 na ul. Mickiewicza i budynek 46 przy Żwirki i Wigury. Obecna infrastruktura zostanie również uporządkowana względem zagospodarowania terenu osiedla. Dzięki modernizacja sieci ciepłowniczej zostaną obniżone obecne straty ciepła. Skorzystają z tego także mieszkańcy osiedla przy Plantach, które jest podłączone do sieci biegnącej pod Osiedlem Mickiewicza.

Wszystkie prace mają zostać zakończone do końca grudnia 2018 roku. Wpierw jednak wykonawca będzie musiał sporządzić dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne pozwolenia, ma na to czas do 30 czerwca 2018 roku. Rozpisany przez Zakład Inżynierii Miejskiej przetarg na wyłonienie wykonawcy zakończy się 12 października, wtedy też poznamy koszt prac na osiedlu.

Następna informacja