Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

W Yazaki ruszy strajk!

  • Dodano: 2017-11-22 19:00, aktualizacja: 2017-11-22 20:31

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND Sp. z o.o. oficjalnie ogłosiła, że pracownicy zakładowi przystępują do strajku.

Mając na uwadze poważne rozbieżności uniemożliwiające zawarcie satysfakcjonującego porozumienia płacowego Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Yazaki Automotive Products Poland – oraz pamiętając, że w ramach toczącego się w naszym zakładzie sporu zbiorowego zakończony został etap mediacji, brak jest porozumienia stron, a jednocześnie z 65,77 proc. pracowników, którzy wzięli udział w referendum strajkowym 76,75 proc. opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej – postanawia w poniedziałek 27 listopada 2017 rozpocząć akcję strajkową bezterminową – informuje na swojej stronie internetowej NSZZ „Solidarność” Yazaki.

Akcja strajkowa rozpocznie się  na pierwszej zmianie o godzinie 7:00 na wyznaczonych stołówkach i balkonie, gdzie będą dyżurować związkowcy NSZZ Solidarność. Strajk ma mieć charakter rotacyjny, ale organizatorzy nie wykluczają ciągłego uczestnictwa części pracowników. Takie osoby uprasza się o zabranie prowiantu, karimat i śpiworów.

Strajk jest efektem podpisania protokołu rozbieżności do którego doszło 13 listopada po zakończeniu mediacji pomiędzy stroną Związkową a Zarządem mikołowskiego zakładu. Chociaż podczas poszczególnych etapów strony dochodziły do porozumień, to ostatecznie NSZZ „Solidarność” Yazaki nie zgodziła się na zaproponowane przez Pracodawcę podwyżki. Mimo to Zarząd spółki zdecydował o podniesieniu wynagrodzeń pracowniczych w wysokości o jakich mówił w czasie mediacji.

Przypomnijmy, że spór zbiorowy w Yazaki trwa od lipca bieżącego roku, a prowadzone od września mediacje odbywały się w obecności mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.