Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

W powiecie spada bezrobocie

  • Dodano: 2017-09-08 08:45, aktualizacja: 2017-10-02 21:34

Powiatowy Urząd Pracy opublikował dane dotyczące bezrobocia w powiecie mikołowskim za pierwsze półrocze 2017 roku. Statystyka może napawać optymizmem - stopa bezrobocia wynosi 3,5 proc.

Zgodnie z informacją Powiatowego Urzędu Pracy sytuacja osób pozostających bez zatrudnienia znacznie się poprawiła. Na początku tego roku pula osób zarejestrowanych w bazie PUP wynosiła 1646 bezrobotnych, a na koniec czerwca zmniejszyła się do 1405. Stopa bezrobocia za pierwsze półrocze 2017 roku na terenie powiatu mikołowskiego wyniosła 3,5 procenta. Dodatkowo, powiat mikołowski ma niższy wskaźnik osób pozostających bez pracy niż województwo śląskie (5,9 proc.) i stopa bezrobocia w Polsce (7,4 proc).

Jest zdecydowana zmiana na lepsza w stosunku do ubiegłego roku, kiedy na początku wakacji odnotowano poziom bezrobocia na poziomie 4,9 proc. PUP odnotował z początkiem wakacji 616 zarejestrowanych bezrobotnych mikołowian. Niestety, wciąż liczniejszą grupą są kobiety - 364 panie pozostają bez pracy, mężczyzn jest 252. Najwięcej bezrobotnych jest w grupie wiekowej 25-34 lata (420 osób, z czego 308 to kobiety).

Największa liczba bezrobotnych mieszkańców naszego miasta to osoby posiadające wykształcenie zawodowe - 33,2 proc (198 osób), zaraz za nimi plasują się mikołowianie po szkole średniej (22,4 proc. - 138 osób, w tym 91 pań) i z wykształceniem zasadniczym zawodowym (198 osób). Warto zaznaczyć, że w tych grupach mamy największy spadek liczby osób bezrobotnych w stosunku do 2016 roku. Bezrobotnych po szkole zawodowej jest 31,1 proc. mniej niż w tym samym czasie w zeszłym roku, a grupa mikołowian z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym zmniejszyła się o 26,5 procent. Osób po studiach wyższych, które pozostają bez pracy jest 78 (z czego 50 to kobiety), a mikołowian z wykształceniem podstawowym (ukończone gimnazjum i niżej) jest 116.

Optymizmem napawa również fakt, że coraz mniej młodych osób rejestruje się w PUP, by poszukiwać pracy. Jest ich o ponad 50 mniej niż na początku roku (w styczniu 210 osób). Szybko maleje liczba osób długotrwale pozostających bez stosunku pracy (blisko 30 proc. mniej niż w 2016 roku - w połowie tego roku jest ich 617, z czego 383 kobiet), a także bezrobotnych po 50. roku życia.

Przyczyn poprawy sytuacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy jest (zgodnie z analizą PUP) co najmniej kilka - od optymistycznych danych gospodarczych, czyli wzrostu gospodarczego, dobrej koniunktury na rynku, wzrostu konsumpcji i zapotrzebowania na usługi przez większa liczbę ofert pracy, program rządowy Rodzina 500+ i dostępność do prac sezonowych po możliwość zaangażowania się w aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: dotacje i pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej, subsydiowane zatrudnienie (m.in. refundacje kosztów wynagrodzenia dla osób poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia), prace interwencyjne, refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy.

W pierwszym półroczu 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie zanotował stały spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych.  Jest to także efekt podjętych działań aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ubiegłych latach. Pracodawcy skorzystali z możliwości tworzenia subsydiowanych stanowisk pracy, gdzie refundowane było wynagrodzenie bądź wyposażenie stanowiska dla nowozatrudnionej osoby bezrobotnej. Wsparcie te skutkuje wieloletnim i często stałym zatrudnieniem, w przypadku refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy i refundacji kosztów wynagrodzenia dla osób do 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż., są to co najmniej 2 lata, w przypadku prac interwencyjnych co najmniej 9 miesięcy. Osoby bezrobotne uzyskały bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a prowadzone statystki PUP Mikołów wykazują, iż wysoki procent firm utworzonych dzięki dotacjom, w dalszym ciągu funkcjonuje na rynku. W roku 2016 zatrudnieniem wspieranym objęto ponad 230 osób bezrobotnych, a 105 osób otworzyło własną firmę dzięki dotacji - informuje Teresa Miguła, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie.

Najnowsze informacje z Mikołowa w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Następna informacja

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.