Wiadomości z Mikołowa

Szpital św. Józefa pozbywa się dokumentacji medycznej

  • Dodano: 2017-03-21 10:45

Pacjenci szpitala na Okrzei powinni się śpieszyć – dostęp do dokumentacji medycznej z lat 1995-96 będzie możliwy do 24 marca!

Dyrekcja szpitala, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.) jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Szpital św. Józefa ma prawo utylizacji dokumentacji medycznej pacjentów z lat 1995-1996 w sposób, który uniemożliwia identyfikację pacjentów.

Oznacza to jednak sytuację, w której pacjenci korzystający w tym okresie z opieki medycznej szpitala i kontynuujący leczenie danego schorzenia lub grupy chorób nie widnieją już w statystykach szpitalnych i lekarze nie mają wglądu do pełnej historii choroby.

Aby zapobiec takiemu rozwoju wypadków, zarząd umożliwia zainteresowanym wykonanie duplikatów lub kserokopii dokumentów, zarówno z pobytów szpitalnych, jak i dokumentacji lecznictwa ambulatoryjnego. Pacjenci, którzy mają potrzebę wykonania takich kopii na własny użytek powinni zgłosić się do Działu Statystyki Medycznej Szpitala św. Józefa do 24 marca włącznie.

Szerszych informacji udziela Kierownik DSM, Dominika Myśliwiec. Można je także uzyskać telefonicznie pod numerem (32) 226-59-73.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.