Wiadomości z Mikołowa

Opłaty za koncesję dla gastronomii zostaną zwrócone. Można już składać wnioski do UM

  • Dodano: 2021-04-08 11:30

Już w styczniu burmistrz Mikołowa, Stanisław Piechula, wzorem wielu innych miasta regionu postanowił rekomendować podjęcie nowego prawa, zgodnie z którym będzie można zwolnić z opłat za sprzedaż alkoholu do spożycia na miejscu. Restauratorzy i właściciele lokali gastronomicznych spotkali się bowiem z prawnym absurdem, o którym trąbiły ogólnopolskie media.

Jak informował m.in. Business Insider, właściciele restauracji, pubów i innych lokali musieli opłacić koncesję na alkohol, choć do dziś nie wiedzą, kiedy będą mogli go sprzedawać. Ten sam zapis dotyczył również opłat za 2020 rok, choć praktycznie od marca, z krótką przerwą wakacyjną przedsiębiorcy z branży gastronomicznej pozbawieni byli dochodu ze sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia miejscu.

Stąd właśnie decyzja burmistrza Mikołowa w rekomendowaniu Radzie Miejskiej przyjęcia odpowiednich zapisów prawnych i odciążenia lokalnych przedsiębiorców w uiszczaniu tej obowiązkowej opłaty.

Do końca stycznia Państwo muszą zapłacić pierwszą ratę za sprzedaż w roku 2020, z czym nie można zwlekać gdyż jest bezwzględnym obowiązkiem. Natomiast po Państwa wpłatach w lutym przeanalizujemy wszystkie szczegóły i będę rekomendował Radzie Miejskiej podjęcie uchwały mającej na celu zwolnienie Państwa z tej opłaty lub jej części – wyjaśniał przed lutową sesją Rady Miejskiej Mikołowa burmistrz Stanisław Piechula.

Tak się stało – 23 lutego radni przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mikołów.

Można wystąpić o zwrot kosztów związanych z opłatą za sprzedaż alkoholu na miejscu. Właściciele lokali gastronomicznych odzyskają koszty koncesji na 2021 rok

Przedsiębiorcy, którzy dokonali opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021, mogą złożyć wniosek o jej zwrot, z podaniem nr rachunku bankowego, na który zwrot ma być dokonany.

Wniosek powinien zostać skierowany do burmistrza Mikołowa, podpisany przez przedsiębiorców, na których zezwolenie zostało wydane, czyli:

  • w przypadku spółki cywilnej podpisy wszystkich wspólników,
  • w przypadku spółek prawa handlowego podpisy uprawnionych w KRS osób.

W sytuacji, gdy z wnioskiem wystąpi pełnomocnik, trzeba dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 17,00 złotych od pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy pełnomocników będących małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem przedsiębiorcy oraz pełnomocnictw poświadczonych notarialnie).

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.