Wiadomości z Mikołowa

Kolejowa 2 wspólnym adresem dla działalności społecznej

  • Dodano: 2017-04-11 11:30, aktualizacja: 2017-04-11 19:10

Już wkrótce w budynku sąsiadującym z dworcem PKP powstanie Centrum Usług Społecznych – instytucja skupiająca podmioty działające na rzecz lokalnej społeczności. Modernizacja obiektu, która ma kosztować blisko 5,5 miliona złotych zakończy się w 2018 roku.

Obecnie w budynku przy ulicy Kolejowej 2 funkcjonuje kilka najważniejszych instytucji działających na rzecz mikołowskiej społeczności: Zakład Gospodarki Lokalowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta, a także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Już wkrótce ma się to zmienić. Działające do tej pory podmioty pozostaną, jednak dołączyć do nich mają lokalne organizacje pozarządowe i fundacje na rzecz społeczności Mikołowa. Powstanie tu również Punkt Konsultacyjny. Ta instytucja – parasol będzie funkcjonować pod nazwą Centrum Usług Społecznych. Przetarg na adaptację i modernizację budynku przy Kolejowej na potrzeby nowego „społecznego centrum dowodzenia” został już rozpisany.

Jak czytamy w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020: „Mimo licznych placówek społecznych i kulturalnych, dzielnica Centrum jest bowiem obszarem o największej liczbie osób korzystających z pomocy społecznej, dużej liczby bezrobotnych oraz dużej liczby przestępstw i incydentów. Celem projektu będzie zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

– Naszym celem było skoordynowanie prac i działań wszystkich jednostek działających na rzecz mikołowskiej społeczności, co poprawi ich funkcjonowanie. Dzięki powstaniu CUS będzie znacznie łatwiej dotrzeć z pomocą do potrzebujących mieszkańców i rozwiązywać problemy kompleksowo. Na modernizację obiektu gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w kwocie 2,3 mln złotych, co stanowi 73 proc. inwestycji – informuje naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Izabella Konieczny.

Na miejscu działać będzie również Punkt Konsultacyjny, służący zapewnieniu dostępu do specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń skierowanych do osób poszukujących pracy, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, członków Centrum Integracji Społecznej i innych osób nie wpisujących się w definicję wykluczenia społecznego, ale potrzebujących wsparcia. Kolejowa 2 ma zyskać również strefy otwarte, dostępne poza godzinami urzędowania instytucji. To z pewnością duże ułatwienie dla pracujących mikołowian. W budynku powstanie także nowa jadłodajnia dla podopiecznych MOPS-u i członków CIS-u.

Na terenie Mikołowa funkcjonuje blisko 90 różnych organizacji pozarządowych, z których znaczna większość ma w swój statut wpisaną działalność na rzecz lokalnych społeczności, wzmacnianie więzi społecznych, pomoc w zwalczaniu patologii czy uzależnień, ale również społecznego wykluczenia także wśród najbiedniejszych czy osób niepełnosprawnych.

Dzięki powstaniu CUS, część z tych organizacji zyska siedzibę, która pozwoli na połączenie sił z jednostkami samorządu terytorialnego działającymi w celach społecznych, ale przede wszystkim z mieszkańcami Mikołowa. W planach jest również utworzenie wspólnej przestrzeni, pozwalającej na organizację szkoleń, warsztatów, społecznych think-tanków.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.