Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Kolejny milion dla uczniów szkół podstawowych!

  • Dodano: 2018-07-20 11:45

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację projektu „Szkoła otwarta na wiedzę” w ramach RPO WSL 2014-2020, który był realizowany w zeszłym roku szkolnym.

Wartość projektu to dokładnie 1 024 112,50zł. Minimum 950 uczniów mikołowskich szkół podstawowych rozwinie swoje kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy poprzez udział w nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki, przyrody czy informatyki. Wsparciem zostaną objęci również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas zajęć specjalistycznych z pedagogiem, logopedą, psychologiem, surdopedagogiem oraz tyflopedagogiem.

W ramach projektu 43 nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe, powstanie pracownia matematyczno- fizyczna w Szkole Podstawowej nr 8, a wszystkie szkoły zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny. Zachęcamy do skorzystania z oferty, rekrutacja w szkołach rusza już 1 września!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.