Mikołów - portal miejski mojMikolow.pl

Wiadomości z Mikołowa

Badanie ankietowe

  • Dodano: 2017-12-22 07:45, aktualizacja: 2017-12-20 12:31

Na zlecenie Urzędu Miasta na terenie Mikołowa rozpoczęto prace związane z wykonaniem opracowania studialnego pn. „Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów wraz z analizami towarzyszącymi”.

Realizację ww. zadania powierzono firmie: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” SP.J. z siedzibą w Katowicach.
Niezwykle istotnym elementem rzetelnego i wiarygodnego opracowania modelu ruchu dla Mikołowa jest konieczność pozyskania od mieszkańców informacji dotyczących Państwa codziennej aktywności komunikacyjnej, a także oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej.


Dlatego też w okresie od grudnia 2017 roku do stycznia 2018 roku przeprowadzona zostanie akcja ankietowania mieszkańców reprezentatywnej grupy - wybranych losowo - gospodarstw domowych.


Ankieterzy delegowani z ramienia wykonawcy - odwiedzając Państwa - legitymować się będą stosownym dokumentem - legitymacją, ważną jednak wyłącznie wraz z dowodem osobistym.


Zwracamy się w związku z tym z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia ankieterom wywiadu w formie krótkiej anonimowej ankiety w Państwa gospodarstwach.

Osobą kontaktową w UM Mikołów do spraw opracowania modelu ruchu jest Pan Krzysztof GIL z Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej (tel. 32 324 85 00).

Osobą kontaktową w PPU„INKOM” SP.J. w Katowicach jest Pani Katarzyna BARYŻEWSKA (tel. 32 257 08 66/-67).

Pliki do pobrania: